Koninklijke BAM Groep in gesprek met Van Hoogevest over verkoop Elion & Pajkrt

26 april 2005 11:28 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 26 april 2005 – Koninklijke BAM Groep nv en Van Hoogevest Bouw bv te Amersfoort voeren besprekingen omtrent de overname van de bedrijfsactiviteiten van Elion & Pajkrt Bouwen bv door Van Hoogevest. Verwacht mag worden dat hierover binnen afzienbare tijd overeenstemming kan worden bereikt.

Elion & Pajkrt is een zelfstandig opererend bedrijfsonderdeel van BAM Utiliteitsbouw, regio Den Haag. Elion & Pajkrt is opgericht in 1979 en actief in de utiliteitsbouw in de Haagse regio. De onderneming richt zich zowel op nieuwbouw als op renovatie en onderhoud. De omzet bedraagt op jaarbasis ruim € 10 miljoen. De onderneming telt circa vijftig medewerkers.
Elion & Pajkrt was begin 2000 overgenomen door HBG om de eigen marktpositie in de Haagse regio te versterken. Na de integratie van HBG in Koninklijke BAM Groep blijkt Elion & Pajkrt onvoldoende aanvulling te geven aan het brede dienstenpakket, dat BAM Utiliteitsbouw, BAM Habo en BAM Woningbouw aan opdrachtgevers in de regio bieden.

De commissie Fusieaangelegenheden van de Sociaal Economische Raad en de betrokken vakorganisaties worden geïnformeerd. De ondernemingsraad van BAM Utiliteitsbouw wordt gevraagd in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden advies uit te brengen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.