Koninklijke BAM Groep N. V. wil Wegenbouwbedrijf J. Lintzen B.V. overnemen

7 april 1999 11:18 - Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (opgericht in 1869, actief in utiliteitsbouw, woningbouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) is in onderhandeling over de overname vanWegenbouwbedrijf J.Untzen B.V. te Sittard, een 100 % dochtervennootschap van Untzen Holding B.V. eveneens te Sittard.

Thans bevinden de onderhandelingen zich in een zodanig stadium dat de verwachting gewettigd is dat definitieve overeenstemming kan worden bereikt over de overname van het wegenbouwbedrijf.

Lintzen Wegenbouw houdt zich bezig met de aanleg en het onderhoud van (auto)wegen, rioleringswerkzaamheden, het ontwerp en de realisatie van parkeer-, opslag- en  bedrijfsterreinen, alsmede het aanleggen van sportterreinen, industrievloeren en landingsbanen ten behoeve van vliegvelden. Lintzen Techniek, een 100 % dochtervennootschap van Lintzen Wegenbouw, is actief op het gebied van het ontwerp en de aanleg van infrastructuur voor elektra, gas en water en verzorgt tevens het beheer en onderhoud van kabel- en leidingwerken. Lintzen is voornamelijk actief in Limburg en Noord-Brabant. Met 255 medewerkers werd in 1998 een omzet behaald van circa NLG 60 miljoen.

De voorgenomen acquisitie past in de strategie van Koninklijke BAM Groep, welke er mede op is gericht haar sector infrastructuur verder te versterken. Samen met Verlaat Groep B.V. en Nelis Infra B.V., welke vennootschappen recent zijn verworven, kan de wegenbouwmarkt beter worden bediend.

Voor Lintzen Holding is de beoogde verkoop het gevolg van een heroriëntatie op de toekomst van Lintzen Wegenbouw. Gezien het toenemende aantal overnames en concentraties in de (wegen)bouw en het streven naar voldoende schaalgrootte heeft Lintzen Holding in overleg met het management van Lintzen Wegenbouw besloten dat het potentieel van de onderneming beter kan worden benut als onderdeel van een groter geheel.

De koopprijs van de aandelen Lintzen Wegenbouw zal in contanten worden voldaan.

De vakorganisaties zijn heden geïnformeerd. De betrokken ondernemingsraden zal om advies worden gevraagd. De voorgenomen overname zal worden aangemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Bunnik/Sittard, 7 april 1999

Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep N.V.
Directie Lintzen Holding B.V.