Koninklijke BAM Groep neemt Vissers' Infra en Milieu en HOKA over

29 september 1999 22:37 - Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) heeft definitieve overeenstemming bereikt over de overname van Vissers' Infra en Milieu B.V. en HOKA B.V., tot dusver 100% dochtervennootschappen van Vissers' Beheer B.V. te Drunen.

In het kader van deze overname zijn 42.316 gewone aandelen Koninklijke BAM Groep N.V. van nominaal eur 2,-- geplaatst tegen een uitgiftekoers van eur 53,62 (NLG 118,16) per gewoon aandeel; verder is de koopprijs in contanten voldaan. De nieuw uitgegeven aandelen zijn dividendgerechtigd over het boekjaar 1999 en volgende boekjaren. Het totaal aantal geplaatste gewone aandelen Koninklijke BAM Groep N.V. bedraagt thans 2.392.126.

De bedrijven Vissers' Infra en Milieu en HOKA zijn beide actief in de grond-, water- en wegenbouw en realiseren op jaarbasis een omzet van circa NLG 125 miljoen met circa 440 medewerkers.

Vissers' Infra en Milieu, met vestigingen te Drunen, Maastricht, Venray en Dongen, is gespecialiseerd in de uitvoering van infrastructurele en milieutechnische projecten. Tot de activiteiten behoren uitvoering van grondwerk, ontwerp en aanleg van rioleringen, kabelwerken, asfalt- en betonverhardingen, alsmede uitvoering van bodemsaneringsprojecten.

HOKA, met vestigingen te 's-Hertogenbosch, Etten-Leur, Valkenswaard en Gouda, ontwerpt en installeert elektrotechnische projecten en telematicaprojecten op het gebied van utiliteitsbouw en industrie, legt distributienetten aan voor gas, elektra en CAI en voert projecten uit inzake verkeerstechniek voor tijdelijke en permanente opstellingen.

De activiteiten van Vissers' Infra en Milieu en HOKA sluiten uitstekend aan bij de bedrijven die reeds deel uitmaken van BAM Infra, zoals Hulsink, De Ruiter, Nelis, Verlaat en het recent overgenomen Wegenbouwbedrijf J. Lintzen. Daarmee neemt Koninklijke BAM Groep als wegenbouwer en op het gebied van infra-techniek (kabels en leidingen) in geheel Nederland een sterke marktpositie in.

Bunnik, 29 september 1999

Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep N.V.

Voor nadere informatie: De heer J. Ruis, telefoon: 030 -6598365, e-mail: ruis@bamgroep.nl