Koninklijke BAM Groep nv: Bekendmaking omwisselverhouding

17 mei 2013 09:23 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 17 mei 2013 - Onder verwijzing naar de aankondiging van 24 april 2013 met betrekking tot de betaling van het dividend van Koninklijke BAM Groep nv over het boekjaar 2012, is het aantal dividendrechten, dat recht geeft op één gewoon aandeel Koninklijke BAM Groep nv (de omwisselverhouding), vastgesteld op 38,25.

Dit is gebaseerd op een koers van € 3,8250; de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext verhandelde aandelen Koninklijke BAM Groep nv, tijdens de periode van 14 mei 2013 tot en met 16 mei 2013. Dit vertegenwoordigt 1/38,25 deel met een waarde van € 0,10.

Voor de circa 3.746.624 nieuwe gewone aandelen, die in het kader van het stockdividend zullen worden uitgegeven, zal bij Euronext Amsterdam een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend op grond van artikel 5:4 sub e onderdeel van de Wet op het financieel toezicht.

Betaling van het contante dividend of levering van de aandelen zal vanaf 20 mei 2013 plaatsvinden.

Paying agent: ABN AMRO Bank N.V., Corporate Broking (telefoon (020) 344 20 00, fax (020) 628 84 81, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com).