Koninklijke BAM Groep ondertekent vernieuwde financieringsfaciliteiten ter waarde van 750 miljoen euro

6 augustus 2007 15:45 - Koninklijke BAM Groep nv
  • Nieuwe € 550 miljoen senior kredietfaciliteit.
  • Verhoging en verlenging bestaande achtergestelde lening tot € 200 miljoen.
  • Continuering bilaterale kredietlijnen van € 155 miljoen.
  • Stevig financieel fundament onder strategie.

Bunnik, 6 augustus 2007 - Koninklijke BAM Groep nv heeft de financieringsstructuur verder versterkt door onder meer een nieuwe gecommitteerde financieringsfaciliteit ter hoogte van € 550 miljoen af te sluiten. De faciliteit zal gedeeltelijk worden gebruikt om bestaande ongecommitteerde bilaterale kredietlijnen af te lossen. De kredietfaciliteit kan worden gebruikt voor zowel de gebruikelijke werkkapitaalfinanciering als alle andere voorkomende activiteiten. De looptijd van de faciliteit is vijf jaar.

Naast de senior faciliteit verlengt BAM ook de looptijd van de bestaande achtergestelde lening van € 150 miljoen met twee jaar, tot 2013, onder gelijktijdige verhoging met € 50 miljoen tot € 200 miljoen. Daarnaast zijn de overige condities verbeterd. Gelijktijdig zijn de financiële ratio's van de bestaande achtergestelde lening aangepast aan zowel de huidige financiële structuur van Koninklijke BAM Groep als de huidige internationale accountingstandaarden. Voor de senior faciliteit gelden dezelfde ratio's.

Naast de gecommitteerde lange termijn faciliteiten behoudt BAM € 155 miljoen aan bilaterale kredietfaciliteiten.
De bankengroep voor de faciliteiten bestaat uit relatiebanken die in BAM's thuismarkten een belangrijke positie innemen. BAM vertrouwt met deze structuur haar bedrijfsvoering en strategie de komende jaren optimaal te kunnen ondersteunen.

Nadere informatie: J. Ruis, (030) 659 83 86.