Koninklijke BAM Groep stelt uitgifteprijs gewone aandelen op EUR 13,75

11 december 2002 09:55 - Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep stelt uitgifteprijs gewone aandelen op EUR 13,75.

NIET VOOR DISTRIBUTIE IN DE VS, CANADA OF VERENIGD KONINKRIJK

Koninklijke BAM Groep nv heeft de uitgifteprijs vastgesteld van de emissie van 3.000.000 nieuwe gewone aandelen op EUR 13,75 per gewoon aandeel. Zoals reeds vermeld in het voorlopige prospectus, bedraagt de uitgifteprijs van de certificaten van preferente aandelen EUR 21. De inschrijving op nieuwe gewone aandelen is overtekend. ING Investment Banking is een optie verleend om te vorderen dat Koninklijke BAM Groep nv 450.000 additionele nieuwe gewone aandelen zal uitgeven. ING Investment Banking heeft de mogelijkheid deze optie uit te oefenen tot 30 dagen na de datum van betaling en levering. Tevens zijn door Koninklijke BAM Groep nv 7.857.143 certificaten van converteerbare cumulatief preferente aandelen en 1.666.667 certificaten van niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen uitgegeven. De totale bruto-opbrengst van de uitgiften bedraagt EUR 241 miljoen (exclusief greenshoe). Koninklijke BAM Groep nv zal de netto-opbrengst van de uitgiften aanwenden om het overbruggingskrediet, dat is aangetrokken ter financiering van de acquisitie van HBG, deels af te lossen.

Toewijzing van de nieuwe aandelen en certificaten van preferente aandelen zal op 11 december 2002 plaatsvinden, terwijl betaling en levering van deze effecten op 16 december 2002 zal plaatsvinden. Tot het moment dat de certificaten van preferente aandelen tot de notering worden toegelaten, op 16 december, zullen deze op “As If and When-basis” (“AIW-basis”) worden verhandeld.

De initiële dividendpercentages op de certificaten van preferente aandelen zullen op 16 december 2002 worden vastgesteld.

Bunnik, 11 december 2002
Raad van bestuur
Koninklijke BAM Groep nv

Nadere informatie:

De heer J. Ruis
telefoon: 030 – 659 8365
e-mail: j.ruis@BAMGroep.nl