Koninklijke BAM Groep vereenvoudigt kapitaalstructuur

9 december 2004 20:19 - Koninklijke BAM Groep nv

Niet voor verspreiding naar of binnen de Verenigde Staten, Canada of Japan

Bunnik, 9 december 2004 - Koninklijke BAM Groep heeft akkoord bereikt met ING over de inkoop van alle door ING gehouden niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen (CPA’s). Ter financiering van deze inkoop zal Koninklijke BAM Groep gewone aandelen uitgeven.

ING verleent een optie aan Koninklijke BAM Groep om de circa 1,57 miljoen CPA’s die door ING worden gehouden, in te kopen tegen een prijs van € 24,90 per CPA. Deze CPA’s vertegenwoordigen ongeveer 94% van het totaal aantal uitstaande niet-converteerbare CPA’s. De uitoefenperiode van deze optie loopt van 15 februari 2005 tot en met 31 maart 2005.

Om deze inkoop te financieren zal Koninklijke BAM Groep voor een bedrag van circa € 40 miljoen nieuwe gewone aandelen plaatsen bij institutionele beleggers in binnen- en buitenland. Naar verwachting zal de uitgiftekoers, alsmede het aantal geplaatste aandelen, worden vastgesteld na het sluiten van de handel op Euronext Amsterdam op 9 december 2004. De plaatsing wordt begeleid door ING Investment Banking.

De belangrijkste voordelen van de inkoop van de CPA’s zijn een vereenvoudiging van de kapitaalstructuur en een vergroting van flexibiliteit bij het uitkeren van dividend.

Nadere informatie: Pers: Drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21; Analisten: P. Verbraeken, (030) 659 88 56.