Koninklijke BAM NBM nv bevestigt winstverwachting 2002

22 mei 2002 20:14 - Koninklijke BAM Groep nv

In de heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders heeft de raad van bestuur over de gang van zaken de volgende uitspraken gedaan. De resultaten van het eerste kwartaal 2002 liggen in lijn met de prognoses voor het gehele jaar.

Ook op basis van de huidige inzichten wordt voor 2002 een licht hogere omzet en een hogere nettowinst verwacht (exclusief het effect van eventuele acquisities). De invloed van de bouwstaking is beperkt gebleven.

De orderportefeuille blijft onverminderd hoog en is ten opzichte van het niveau van ultimo 2001 nog met 3% verder toegenomen. De orderportefeuille verdeeld over de diverse sectoren is als volgt (x EUR 1 miljoen):

  Ultimo maart 2002 Ultimo 2001 Mutatie
Bouw en Vastgoed 2.611 2.509 + 4%
Infra 1.899 1.826 + 4%
Techniek   189   208 -/- 9%
  4.699 4.543 + 3%

 

Van de orderportefeuille heeft EUR 2.260 miljoen betrekking op 2002, EUR 1.409 miljoen op 2003 en EUR 1.030 miljoen op 2004 en volgende jaren (ultimo 2001 respectievelijk EUR 2.472 miljoen, EUR 1.186 miljoen en EUR 885 miljoen).

Dividend

In de algemene vergadering van aandeelhouders is het dividend, conform het voorstel, vastgesteld op EUR 1,55 in contanten (2000: EUR 1,15 keuzedividend).

Bunnik, 22 mei 2002
Raad van bestuur Koninklijke BAM NBM nv