Koninklijke BAM NBM verwacht tenminste 55% hogere nettowinst

7 december 2001 20:31 - Koninklijke BAM Groep nv

Goed gevulde orderportefeuille vormt uitstekende uitgangspositie voor de komende jaren.

De raad van bestuur van Koninklijke BAM NBM nv bevestigt, in aansluiting op de eerder uitgesproken verwachtingen voor het gehele jaar 2001, dat de gang van zaken zich voorspoedig ontwikkelt. De samenvoeging en integratie van de BAM- en NBM-bedrijven verloopt goed. De nieuwe organisatie zal vanaf begin 2002 volledig operationeel zijn.

De verwachte nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening over 2001 zal tenminste met 55% toenemen. Daarmee komt de verwachte nettowinst thans uit op tenminste EUR 43 miljoen voor afschrijving good-will, respectievelijk tenminste EUR 38,5 miljoen na afschrijving goodwill.

De winst per aandeel, berekend over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen, zal naar verwachting over 2001 uitkomen op tenminste EUR 4,16 voor afschrijving goodwill (EUR 3,73 na afschrijvinggoodwill). Het dividend beleid is, dat circa 40% van de winst ter beschikking is voor uitkering aan aandeelhouders.

Orderportefeuille

Op basis van de goed gevulde ordeiportefeuille, zowel kwantitatief als kwalitatief, is de uitgangspositie voor de komende jaren goed. Per 30 september jl. omvat de orderportefeuille werken met een totale waarde van EUR 4,4 miljard (per 30 juni 2001 EUR 4,2 miljard). Zowel de spreiding daarvan, ook in de tijd gezien, als de kwaliteit zijn uitstekend (vierde kwartaal 2001: EUR 0,8 miljard, 2002: EUR 2,1 miljard, 2003 en volgende jaren: EUR 1,5 miljard).

Naast het eerder gemelde PPS contract inzake de bovenbouw van de HSL, waarbij Koninklijke BAM NBM nv als partner in Infraspeed is betrokken werd door onze dochtervennootschap Interbuild in Wilrijk-Antwerpen gestart met de omvangrijke nieuwbouw van het Paleis van Justitie te Antwerpen. Ook hier is sprake van een PPS contract waarbij naast Interbuild ook KBC Bank en Artesia Banking Corporation zijn betrokken.

Acquisities

De onderhandelingen over de overname van Strukton De Meyer N.V. te Gent (België) zijn inmiddels positief afgerond. De transactie is in contanten voldaan. Deze onderneming zal vanaf 1 januari 2002 worden geconsolideerd en dan direct bijdragen aan de winst. De onderneming, die verder zal handelen onder de naam De Meyer, heeft ongeveer 500 medewerkers bij een omzet van circa EUR 80 miljoen. Het bedrijf is voornamelijk in Vlaanderen, het gewest Brussel en in mindere mate in Wallonië actief op het gebied van civiele betonbouw en utiliteits- en woningbouw. Met deze overname komt de omzet van Koninklijke BAM NBM in België op jaarbasis op een niveau van circa EUR 200 miljoen.

Aanbestedingspraktijk

De berichten over mogelijk ongeoorloofde praktijken in de bouw hebben veel onrust veroorzaakt. Er ontstaat ten onrechte het beeld van een branche die zich verrijkt via fraude, prijsregeling, prijsopdrijving en zelfs corruptie. Het imago van de gehele bedrijfstak en van de mensen die er werken, lijkt op dit moment ernstig beschadigd. De bouw is niet alleen een belangrijke sector van de economie, maar kent ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De aangekondigde onderzoeken zullen kunnen helpen het aanzien van de sector te herstellen. De publiciteitsgolf is voor ons aanleiding geweest om de bestaande interne instructies te herbevestigen en waar nodig aan te scherpen en te actualiseren.

Financiële agenda 2002

Voor het komende jaar luidt de financiële agenda van Koninklijke BAM NBM nv op hoofdlijnen als volgt:

  • donderdag 28 maart 2002 (voor beurs), publicatie jaarresultaten 2001 en dividend over 2001;
  • donderdag 28 maart 2002, presentatie jaarresultaten 2001 tijdens persconferentie en analistenbijeenkomst;
  • vrijdag 3 mei 2002, verschijning jaarrapport 2001;
  • woensdag 22 mei 2002 (15.00 uur), algemene vergadering van aandeelhouders;
  • donderdag 12 september (voor beurs), publicatie halfjaarresultaten 2002.

Bunnik, 7 december 2001
Raad van bestuur Koninklijke BAM NBM nv

Voor nadere informatie: De heer J. Ruis 030-659 83 65, e-mail j.ruis@bamnbm.nl, zie ook onze website: www.bamnbm.nl