Koninklijke onderscheiding voor ir. J.P. Stam

18 oktober 2000 21:42 - BAM Wonen bv

Ir. J.P. Stam, directeur van HBG Woningbouw/BML Bouw, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De versierselen behorend bij de koninklijke onderscheiding werden hem op 18 oktober tijdens zijn afscheidsreceptie in de Harmonie te Leeuwarden uitgereikt door de heer G.S. Polderman, burgemeester van Tytsjerksteradiel.

Ir. Stam trad in 1969 in dienst van Intervam. Hij was – sinds zijn benoeming tot directeur van dochteronderneming Bouwmaatschappij Leeuwarden in 1976 – de stuwende kracht achter de voorspoedige groei van BML en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Flevopolder. Tevens vervulde de heer Stam geruime tijd de functies van respectievelijk vice-voorzitter en voorzitter bij voetbalvereniging SC Cambuur en heeft hij zich verdienstelijk gemaakt in bestuursfuncties bij diverse [branche-]organisaties.

Nadere informatie: mevrouw B.J.M. Stokman, HBG Bouw en Vastgoed bv, telefoon 070 3722483