KPMG Forensic Accounting rapporteert over aanleg Schiphol Spoortunnel

4 mei 1999 11:15 - Koninklijke BAM Groep nv

De aannemerscombinatie KSS [Kombinatie Schiphol Spoortunnel, waarin HBW en Strukton samenwerken] heeft van opdrachtgever NS het rapport ontvangen, dat door KPMG Forensic Accounting is uitgebracht over de aanleg van de tweede Schipholtunnel. KSS heeft dit project gerealiseerd in een bouwtijd van tien jaar en voor een totale aanneemsom van f 500 miljoen.

KSS acht het rapport in twee opzichten waardevol. Het onderzoek bevestigt het eerder door KSS ingenomen standpunt, dat de opdrachtgever bij dit project niet frauduleus is benadeeld. Niettemin trekt de bouwcombinatie lering uit de bevindingen van KPMG Forensic Accounting dat de richtlijnen en procedures om een integere bedrijfsvoering te waarborgen in dit geval niet ten volle zijn nageleefd. HBG en Strukton betreuren deze gang van zaken en nemen hiervan uitdrukkelijk afstand. Beide ondernemingen zullen – voor zover dat nog niet is gebeurd – de interne richtlijnen en procedures toetsen aan de conclusies van het rapport en waar nodig verder aanscherpen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, woordvoerder KSS, telefoon 070 3722121.