Krimpende markt noodzaakt AM tot kostenreductie

11 mei 2009 13:28 - AM bv

(Persbericht AM:) Nieuwegein, 11 mei 2009 - AM Vastgoedontwikkeling ziet zich door de slechte marktomstandigheden als gevolg van de economische crisis genoodzaakt kostenbesparingen door te voeren. In dit kader centraliseert de onderneming onder meer een aantal ondersteunende, decentrale functies. Voor AM brengt dit een reductie van circa 50 arbeidsplaatsen met zich mee.

Hiermee speelt AM in op het landelijke beeld van een teruglopend aantal verkopen van woningen, alsmede een laag volume in de markt voor commercieel vastgoed. De onderneming zal de focus volledig leggen op haar kernactiviteiten. In dit kader past het centraliseren van ondersteunende functies die thans mede bij de regionale vestigingen zijn ondergebracht, zoals financiën, marketing en juridische zaken.

Het organisatiemodel van AM voorziet erin snel en flexibel te kunnen inspelen op wijzigende omstandigheden. AM blijft landelijk actief opereren als ontwikkelaar van inspirerende en duurzame leefomgevingen. Zij betrekt actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties - zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied - te benutten. In samenwerking met overheden, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM is een werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv.

Nadere informatie: drs. Michel Westbeek, directeur in- en externe communicatie AM, telefoon 030 6097252. Zie ook www.am.nl.