Lid raad van commissarissen Van Rompuy afgetreden

7 januari 2009 12:25 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 7 januari 2009 - De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv deelt mee dat de heer H. van Rompuy op zijn verzoek is afgetreden als lid van de raad van commissarissen van de vennootschap in verband met zijn benoeming tot premier van België.

De raad van commissarissen betreurt het aftreden van de heer Van Rompuy zeer, maar heeft alle begrip voor diens besluit.

Op 5 maart 2009 zal de raad van commissarissen bij de publicatie van de jaarcijfers over 2008 bekendmaken op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de door het aftreden van de heer Van Rompuy ontstane vacature in de raad.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21