Mededeling over aandelenbelang HBG in Wayss & Freytag

29 april 1999 11:30 - Koninklijke BAM Groep nv

In vervolg op de eind februari gepubliceerde aankondiging dat HBG, Hollandsche Beton Groep nv, een openbaar bod uitbrengt op alle door derden gehouden aandelen in Wayss & Freytag AG, deelt HBG mee dat gedurende de aanmeldingsperiode van 1 maart tot en met 22 april ruim 100.000 aandelen zijn aangeboden, welke aandelen inmiddels door HBG in eigendom zijn verworven. Daarmee houdt HBG een belang in Wayss & Freytag van ruim 99,5 procent. De vastgestelde prijs per aandeel bedroeg € 23.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.