Milieuvriendelijk en energiezuinig asfalt voor Oostperkweg in Middelburg; forse CO2- en energiereductie met innovatief asfalt

20 mei 2014 08:41 - BAM Infra bv
Milieuvriendelijk en energiezuinig asfalt voor Oostperkweg in Middelburg; forse CO2- en energiereductie met innovatief asfalt

Middelburg, 20 mei 2014 - BAM asfalteert donderdag 22 en vrijdag 23 mei de Oostperkweg in Middelburg met het energiezuinige Laag Energie Asfalt Beton (LEAB). De gemeente Middelburg, opdrachtgever voor de nieuwe ontsluitingsweg, past het innovatieve asfalt dit jaar in twee projecten van BAM voor het eerst toe. Door de productie van het asfalt tegen beduidend lagere temperaturen, 100 graden Celsius in plaats van 170 graden Celsius, wordt een besparing gerealiseerd van ruim dertig procent op CO2-uitstoot en energiegebruik.

De Oostperkweg vormt een belangrijk onderdeel van de nieuwe stadsentree. De inrichting van de huidige weg is niet afgestemd op de toekomstige situatie en zal daarom worden verlegd. Het werk wordt uitgevoerd in verschillende fasen. In oktober 2013 is BAM begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe ontsluitingsweg op industrieterrein Ramsburg. Na een zettingsperiode is in maart 2014 gestart met de aanleg van riolering en wegen. De werkzaamheden liggen op schema. De planning is de Oostperkweg medio juli 2014 open te stellen voor verkeer.

CO2-reductie en energiebesparing

LEAB is kwalitatief identiek aan conventioneel asfalt, maar wordt geproduceerd bij een fors lagere temperatuur van 100 graden Celsius, waardoor er circa dertig procent minder CO2-uitstoot is en dertig procent minder energie wordt verbruikt. Bovendien is het asfalt sneller berijdbaar. Vanwege deze voordelen neemt de belangstelling voor LEAB internationaal toe. De innovatieve technologie is eerder aan Japan en Duitsland verkocht en voor de aanleg van een vliegveld in Koeweit staat LEAB voorgeschreven in het bestek.

Formele instemming

BAM heeft de afgelopen jaren in een toenemend aantal projecten LEAB met succes toegepast, zowel in rijks-, provincie- als gemeentewegen. Recentelijk heeft Rijkswaterstaat formeel ingestemd met de toepassing van LEAB als gelijkwaardig alternatief voor conventionele asfaltmengsels. Niets staat een brede toepassing van het duurzame asfalt nu meer in de weg.

Nadere informatie: Bart Hogenbosch, BAM Wegen bv, (030) 287 69 54.