Miljoenencontract van NAM voor Tebodin, GTI en A. Hak

7 maart 2003 20:32 - Koninklijke BAM Groep nv

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) heeft aan Tebodin B.V., Consultants & Engineers in combinatie met GTI Industrie Noordoost B.V. en A. Hak Nederland B.V. de opdracht gegeven voor een raamcontract ten behoeve van het uitbreiden en modificeren van gaswinnings- en behandelingsinstallaties.

Het raamcontract omvat onshore projecten voor de NAM. Het consortium neemt ontwerp, constructie, in bedrijfstelling en overdracht van installaties en eventueel daarbij behorende pijpleidingen voor zijn rekening. Het raamcontract is aangegaan voor de duur van vijf jaar met een optie voor verlenging van twee keer twee en een half jaar. Het contract betekent een belangrijke inpuls voor de werkgelegenheid in met name Oost- en Noord-Nederland.

Tebodin is primair verantwoordelijk voor contractmanagement, engineering en procurement van zaken met een lange levertijd en is penvoerder van het contract. Management van het contract zal vanuit het Tebodin-kantoor in Hengelo plaatsvinden. GTI zorgt voor de constructie en in bedrijfstelling van de bovengrondse installaties. A. Hak zal de constructie van de ondergrondse pijpleidingen voor haar rekening nemen.

De keuze van de NAM voor deze combinatie is onder meer ingegeven door de eerdere ervaringen van de NAM met deze partners, de pragmatische en geïntegreerde projectaanpak en de uitgebreide aandacht die Tebodin, GTI en A. Hak schenken aan veiligheid en milieu.

Dit jaar zal de combinatie diverse depletion compression projecten uitvoeren; installaties in onder meer Bedum, Vries en Barendrecht zullen worden uitgebreid met compressoren in verband met de dalende druk in de velden. Daarnaast zullen Tebodin, GTI en A. Hak in 2003 verschillende winlocaties en putten aansluiten op verwerkingslocaties en zal onder meer de renovatie en uitbreiding van het gasstation in Blija worden gerealiseerd.

Met het contract is een bedrag gemoeid van circa 20 tot circa 40 miljoen euro op jaarbasis.

Tebodin, Consultants & Engineers is een onafhankelijk, multidisciplinair advies- en ingenieursbureau en dochteronderneming van de Koninklijke BAM Groep. Tebodin heeft wereldwijd ruim 2000 medewerkers en voert projecten uit op het gebied van o.a. chemie, fijnchemie en farma, voedingsmiddelenindustrie, energie en milieu, olie en gas, vastgoed, auto-industrie en overheidsinvesteringen. Tebodin beschikt over een netwerk van circa 40 kantoren in Europa en in het Midden- en Verre Oosten.

GTI richt zich op de technische dienstverlening in de utiliteit, industrie en infrastructuur in Nederland en België. De sector GTI Industrie, waar GTI Industrie Noordoost B.V. met vestigingen in Nieuwe Pekela, Arnhem, Leeuwarden en Heerenveen deel van uit maakt, is een toonaangevende groep van bedrijven met een samenhangend en volledig pakket aan technische diensten voor de industrie.

GTI in Nederland en Fabricom in België, Endel en Ineo in Frankrijk –dochterondernemingen van de Fabricom Groep – vormen samen de entiteit ‘Installations and Maintenance’ van Tractebel, de energiedivisie van Suez. Deze entiteit realiseert een omzet van ruim 4 miljard euro.

A. Hak is een multidisciplinaire aannemer op het gebied van aanleg, ontwerp en onderhoud van pijpleidingen en kabels en het realiseren van bovengenoemde werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.

A. Hak voert zowel internationaal als in Nederland werkzaamheden uit. Het hoofdkantoor bevindt zich in Tricht. Daarnaast kent de onderneming in Nederland een zestal vestigingen en heeft 1200 medewerkers.

Grootschalige en gespecialiseerde projecten worden via projectteams vanuit het hoofdkantoor gerealiseerd en begeleid, terwijl de overige projecten onder verantwoording van de regionale vestigingen worden gerealiseerd.

Nadere informatie:
 

Tebodin Hengelo

Ir. Hans Kleiboer, Directeur Tebodin Hengelo
Tel. 074 249 64 48 / fax 074 242 57 12
E-mail j.kleiboer@tebodin.nl
Internet www.tebodin.com

GTI N.V.

Gea M. Peek, Manager Communicatie
Tel. 030 65 69 475
E-mail info@gti-group.com
Internet www.gti-group.com

A. Hak Nederland B.V.

Arie P. Smits, Manager Marketing & PR
Tel. 0345 57 92 11
E-mail info@a-hak.nl
Internet www.a-hak.nl