Minister Eurlings bezoekt proefprojecten BAM Wegen

31 mei 2007 12:46 - BAM Infra bv

Minister Eurlings (Verkeer & Waterstaat) heeft in Putten een bezoek gebracht aan een aantal proefopstellingen ter verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen. In opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM wordt een vijftal mogelijke oplossingen voor het fijnstofprobleem beproefd.

Twee van deze proefopstellingen zijn van BAM Wegen. Het betreft een calciumchloride sproeier van BAM Wegen en een luchtscherm van Mostert De Winter. Beide projecten bieden een innovatieve oplossing voor het fijnstofprobleem.

Calciumchloride sproeier

In het kader van de prijsvraag Schoner, Stiller en Homogener asfalt beproeft BAM Wegen samen met NIDO, Nedmag en de TU Delft het effect van het sproeien van calciumchloride. Door calciumchloride op de weg te sproeien wordt getracht de door het verkeer opgewervelde hoeveelheid fijnstof te verminderen.

Luchtscherm

Mostert De Winter test het effect van een scherm dat met behulp van de in het scherm aanwezige beplanting de luchtkwaliteit verbetert. Het door de wind meegevoerde fijnstof zal door de beplanting in het scherm opgevangen worden. Uitlaatgassen, stikstofverbindingen en koolstofverbindingen worden door de beplanting opgenomen.