Mostert De Winter behaalt Groenkeur BRL Dak- en Gevelbegroening

8 mei 2006 10:17

Mostert De Winter bv heeft het kwaliteitscertificaat Groenkeur BRL Dak- en Gevelbegroening behaald. Hiermee is Mostert De Winter een van de eerste bedrijven in Nederland die voldoet aan deze nieuwe Beoordelingsrichtlijn (BRL).

Tot voor kort kende Nederland geen specifieke wet- en regelgeving voor ontwerp, aanleg en onderhoud van dakbegroeiingen. In samenwerking met de Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau E.V. (FLL) is de Duitse richtlijn vertaald en aangepast aan de Nederlandse wet- en regelgeving. De Duitse richtlijn wordt gezien als de standaard voor productcriteria voor daktuinen en vegetatiedaken. De Nederlandse versie van de FLL-richtlijnen is van toepassing in de Beoordelingsrichtlijn Dak- en Gevelbegroening van de Stichting Groenkeur.

Mostert De Winter was al gecertificeerd voor Groenkeur BRL Groenvoorzieningen, Groenkeur BRL Tuinaanleg en onderhoud. Daarnaast beschikt Mostert De Winter uiteraard over alle noodzakelijke ISO- en VCA-certificaten.

Nadere informatie: Ing. J. van Cooten, Mostert De Winter bv, (0184) 67 68 40.