N31 Wâldwei open voor verkeer

31 oktober 2007 16:03 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht Rijkswaterstaat en Wâldwei.com:) Garyp, 31 oktober 2007 - Vanochtend vroeg hadden de uitvoerders van Bouwcombinatie Wâldwei vof de primeur. Zij lieten de eerste weggebruiker door waarmee de verdubbeling tussen Leeuwarden en Drachten een feit is.

De N31 Wâldwei is ruim eerder klaar dan gepland. In opdracht van Rijkswaterstaat is in mei 2004 gestart met de uitvoering van het project. Nu is de weg 2x2 rijstroken tussen Hemriksein en Drachten en zijn er in het traject twee prachtige bouwwerken aangelegd. Het N31 verkeer doorkruist het aquaduct Langdeel bij Zuiderburen (ten behoeve van pleziervaart / Staande Mast Route) en de tien meter hoge slanke Fonejachtbrug (ten behoeve van beroepsvaart) over het Prinses Margrietkanaal. De weggebruiker heeft minimale hinder ondervonden gedurende de wegwerkzaamheden en er is gezorgd voor een veilige en vlotte doorstroming. In het belang van de weggebruiker hebben Bouwcombinatie Wâldwei en Rijkswaterstaat ervoor gekozen de weg al direct na het gereedkomen open te stellen voor het verkeer. Voor de veiligheid van zowel de weggebruikers als de wegwerkers zal echter voorlopig nog een snelheidsbeperking gelden van tachtig kilometer per uur. Dit in verband met het afronden van diverse werkzaamheden aan en langs de N31. Naar verwachting gaat de snelheidsbeperking er medio december vanaf. De weg wordt waarschijnlijk in januari 2008 officieel geopend door minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.

Trots op succes

Wâldwei.com – oftewel het consortium Ballast Nedam Infra, Koninklijke BAM Groep en Dura Vermeer Groep – is erg trots op het resultaat. Het project zou eind februari 2008 worden opgeleverd, maar dat is 31 oktober 2007 geworden. De verdubbeling van de N31 Wâldwei is het eerste project dat Rijkswaterstaat op unieke wijze laat uitvoeren. Het project wordt uitgevoerd middels een publiekprivate samenwerking in de vorm van een DBFM-contract. De opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract).

Na het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden op 31 oktober 2007 is de opdrachtnemer nog tot eind 2022 verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden.

Nadere informatie: Yvonne Jansen, communicatiefunctionaris Bouwcombinatie Wâldwei vof, (0511) 40 54 75.