Natuurlijk Afsluitdijk nieuw icoon van Nederlands innovatieve waterberheersing en duurzame ontwikkeling

23 juli 2008 19:41 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht Royal Haskoning:) Nijmegen, 23 juli 2008 - Superbus, zonnemuur, Valmeer, mosselkwekerij, 'Blue energy' centrale en vlieger energie zijn slechts enkele mogelijkheden die 'Natuurlijk Afsluitdijk' creëert als tweede Afsluitdijk. De Natuurlijk Afsluitdijk is het antwoord van het consortium 'Natuurlijk Afsluitdijk' op de marktverkenning Afsluitdijk van Rijkswaterstaat en de twee provincies Frŷslan en Noord-Holland. "De dijk vormt een nieuwe omgeving van land en zee en wordt een icoon van innovatie, een nationale trots en zal leiden tot versterking van Nederlands internationale concurrentiepositie op het gebied van duurzame energie, waterwerken en natuur en milieu." Aldus Wubbo Ockels, initiatiefnemer van het consortium.

De Afsluitdijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en moet worden vernieuwd. Bij de viering van het 75 jarig bestaan van de Afsluitdijk (2007) is ook de ontstane problematiek ten aanzien van de Afsluitdijk besproken. De uitspraak van Tineke Huizinga 'Dit is een kans om meer te doen dan alleen veiligheid'' inspireerde Ockels tot de visie van een tweede Afsluitdijk. Er is ongelooflijk veel mogelijk, de tweede dijk aan de zijde van de waddenzee, of het IJsselmeer of een combinatie. Door intelligente verbindingen van de verschillende elementen en functies ontstaat een geheel nieuwe en frappante innovatieve synergie. Deze is belangrijk voor de integrale technisch, ecologisch en economisch haalbaarheid en maakt 'Natuurlijk Afsluitdijk' uniek: Het wordt een icoon van Nederlands innovatieve waterbeheersing en duurzame ontwikkeling.

'Natuurlijk Afsluitdijk' geeft door de tweede dijk nieuwe ruimte, zowel praktisch en figuurlijk, terwijl de oude dijk zijn vorm kan behouden. Deze nieuwe ruimte maakt innovatie mogelijk en daagt daartoe uit, terwijl de oude dijk als transportdijk fungeert. "We stellen een integraal plan voor dat mogelijkheden geeft voor duurzame energieproductie en opslag, voor aquacultuur, recreatie, nieuwe mobiliteit, het samenhangend maken van de Noordelijke regio's via de "Noorderzeelijn". Dit 'Innovatie gebied' zal een continue stimulans en uitdaging betekenen. Het Noorden vernieuwt, er komt reden voor de jeugd om niet weg te lopen, maar juist een nieuwe toekomst in het Noorden te bouwen." Vertelt Ockels.

Het consortium gaat voorlopig 'in de breedte' en onderzoekt een veelheid aan variaties van de tweede dijk (Waddenkant, IJsselmeer kant, combinatie). Hiermee ontstaan creatieve innovatieve ideeën en combinaties van functies. Het consortium verkrijgt zo voldoende inzicht in de effecten en mogelijke synergie, op basis waarvan in december een selectie kan worden gemaakt. Primaire doelen zijn: veiligheid op korte termijn, meer natuur, duurzame energie en opslag, hoogwaardige mobiliteit (Superbus) . In het bijzonder zal het Waddengebied energie neutraal worden. (osmose centrale)

Prof. Dr. Wubbo J. Ockels is de initiator van het plan Natuurlijk Afsluitdijk, het projectmanagement van het consortium Natuurlijk Afsluitdijk wordt uitgevoerd door Royal Haskoning. Andere partijen, die hun kunnen op wereldniveau hebben laten zien zijn; Van Oord, Lievense, Rabobank, BAM en Eneco. Dit consortium kan door zijn ervaring, volledigheid en uitvoeringskracht een zorgvuldige technische, ecologische en economische basis opbouwen, waarop betrouwbare haalbaarheidsuitspraken kunnen worden gegeven die de ondersteuning vormen voor een mogelijk kabinet besluit.
Gisteren is de rapportage ingediend van fase één als een van acht consortia. In september kiest de stuurgroep toekomstverkenning voor de Afsluitdijk, onder leiding van staatssecretaris Tineke Huizinga, welke consortia doorgaan naar de volgende fase.

Nadere informatie:

Zie ook www.natuurlijkafsluitdijk.nl