Natuurvriendelijke maatregelen in de bouw

14 december 2009 18:44 - BAM Bouw en Techniek bv

(Persbericht Vogelbescherming Nederland) Zeist, 11 december 2009 - Vogelbescherming Nederland heeft samen met BAM Utiliteitsbouw een unieke checklist ontwikkeld. Hiermee kan iedere bouwonderneming zijn projecten en de directe omgeving natuurvriendelijker maken. Door middel van het beantwoorden van enkele ja/nee vragen, kunnen eenvoudige maatregelen worden toegepast die goed zijn voor de stadsnatuur en speciaal voor vogels. De checklist in aanvulling op het boek Stadsvogels; bouwen, beleven, beschermen, uitgegeven door Tirion Uitgevers.

Met de Checklist Natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen kan op snelle wijze worden bekeken welke maatregelen uit het boek kunnen worden toegepast: 'De checklist bevat veel tips over wat het gebouw kan betekenen voor de natuur en hiermee is de checklist een aanvulling op de duurzaamheidscan. BAM Utiliteitsbouw heeft de checklist al met succes op drie projecten toegepast', aldus Martin van Dijkhuizen van BAM Utiliteitsbouw regio Utrecht. Jip Louwe Kooijmans: 'Overal waar mensen bouwen, verdwijnt leefgebied van vogels en andere dieren, maar er ontstaan ook kansen voor andere soorten. Deze checklist helpt om daarbij stil te staan en bewust de juiste toepassingen in de bouw te realiseren'.

Boek Stadsvogels; bouwen, beleven, beschermen

Stadsnatuur is voor sommige diersoorten de belangrijkste leefomgeving. Het stedelijk oppervlak groeit en vogels zouden hier flink van kunnen profiteren. Auteur Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland geeft in zijn onlangs verschenen boek 'Stadsvogels; bouwen, beleven, beschermen' een overzicht van de vogels in de stad en van de maatregelen die hun bestaan vergemakkelijken. Het boek is geschreven voor zowel particulieren als bouwers en bestuurders. Per vogelsoort worden veel, deels internationale, voorbeelden en ideeën over bouw, ontwerp en inrichting gepresenteerd. Veelal verbeteringen die zonder extra kosten of concessies aan ontwerp uitgevoerd kunnen worden. Het boek Stadsvogels is uitgegeven door Tirion Uitgevers bv in Baarn.

Downloads: