Nieuw bedrijfsonderdeel BAM Gebouwbeheer sluit raamcontract met TNT Real Estate

21 juni 2007 15:05 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 21 juni 2007 – BAM Utiliteitsbouw bv en BAM Techniek bv hebben gezamenlijk een nieuw bedrijfsonderdeel opgericht, BAM Gebouwbeheer bv geheten. BAM Gebouwbeheer biedt landelijke opererende opdrachtgevers optimale dienstverlening voor het bouwkundig en installatietechnisch beheer van hun gebouwen.

BAM Gebouwbeheer heeft met TNT Real Estate een raamcontract gesloten voor het onderhoud aan de gehele vastgoedportefeuille, variërend van kantoorlocaties tot postkantoren en van distributiegebouwen tot garageboxen. TNT Real Estate is eigenaar van circa 300 panden, waarin de primaire processen van werkmaatschappijen van TNT zijn gehuisvest. TNT Real Estate beheert tevens de totale vastgoedportefeuille van TNT, die in Nederland circa 1.200 panden omvat.

BAM Gebouwbeheer bundelt de kennis en ervaring die bij BAM breed aanwezig zijn en waarmee regionaal al jaren succesvol wordt gewerkt. Zodoende kan BAM opdrachtgevers één aanspreekpunt bieden voor integrale dienstverlening in de gebruiksfase van gebouwen van klanten die landelijk werken. BAM Gebouwbeheer coördineert de projecten, daarbij ondersteund door de regionale onderhoudsafdelingen van BAM Techniek (onderhoud aan installaties) en BAM Utiliteitsbouw (bouwkundig onderhoud). BAM Gebouwbeheer is gevestigd in Bunnik.

Ir. S.J.J. Daniëls is aangesteld om leiding te geven aan BAM Gebouwbeheer. Stijn Daniëls (35) was verantwoordelijk voor de afdeling Strategic sourcing van Koninklijke BAM Groep.

Beheer en onderhoud zijn belangrijke aandachtspunten binnen nieuwe contractvormen, ook in de infrasector. De vier Nederlandse infrabedrijven van BAM (BAM Civiel, BAM Infratechniek, BAM Rail en BAM Wegen) hebben daarom reeds in 2006 hun dienstverlening gebundeld in het bedrijfsonderdeel BAM Infrabeheer, gevestigd te Utrecht.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.