Nieuw laboratorium Hubrecht Instituut geopend

5 november 2015 16:00 - BAM Bouw en Techniek bv
Nieuw laboratorium Hubrecht Instituut geopend

Bunnik, 5 november 2015 – Het door BAM gerealiseerde laboratorium van het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek te Utrecht is vandaag officieel geopend. Dit nieuwe gebouw biedt het Hubrecht Instituut extra ruimte om haar wetenschappelijk onderzoek uit te breiden en tevens de samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht te versterken.

Het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek (www.hubrecht.eu) is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en is sinds 2008 geaffilieerd met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Onderzoek bij het Hubrecht Instituut richt zich erop fundamenteel inzicht te krijgen in de ontwikkeling van cellen en organismen om zo het ontstaan van ziektes zoals kanker te doorgronden. Het instituut staat internationaal in zeer hoog aanzien en had meer dan een verdubbeling van zijn laboratoriumcapaciteit nodig.

BAM Bouw en Techniek verwierf maart 2014 opdracht van het KNAW een uitbreiding te realiseren van in totaal 9.500 m² bvo (zeven bouwlagen), waarvan circa 4.000 m² laboratorium- en onderzoeksruimte. Het ontwerp is verzorgd door OPL architecten/re-designers te Utrecht. BAM Bouw en Techniek was verantwoordelijk voor de complete nieuwbouw, inclusief de uitwerking van het concept-bestek, de coördinatie van de laboratoriuminrichting, speciale lab-voorzieningen en n de realisatie van alle elektrotechnische en klimaatinstallaties.

Bijzonder aan het bouwproces is dat tijdens de bouw het Hubrecht Instituut volledig in bedrijf is gebleven, waarbij de onderzoekers geen last van de bouw mochten ondervinden. Met de inzet van modulaire bouw- en installatieconcepten is het gelukt een project van hoge kwaliteit in een korte bouwtijd tot stand te brengen, waarbij is voldaan aan uitgebreide levenscyclus- en duurzaamheidseisen.