Nieuw onderzoeksgebouw Nanotechnologie Delft

21 maart 2007 00:00 - BAM Bouw en Techniek bv

BAM Techniek werkt mee aan de bouw van een nieuw onderzoeksgebouw Nanotechnologie in Delft dat in opdracht van TNO wordt ontwikkeld. TNO Industrie & Techniek en de TU Delft (faculteit Technische Natuurwetenschappen) zijn de belangrijkste gebruikers. Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk moet maken te werken met deeltjes in de orde van grootte van een nanometer (een miljoenste meter). Dit is de schaal van atomen en moleculen.

BAM Techniek gaat de zogenoemde pre hook-up (het uitbreiden van de basisinfrastructuur vanaf het demarcatiepunt) en de hook-up uitvoeren (het aansluiten van de procesapparatuur op de pre hook-up infrastructuur). Het specialistische project wordt uitgevoerd door de business unit 'High Purity Systems'.