Nieuwe asfaltlaag start- en landingsbaan Leeuwarden

16 september 2013 10:45 - BAM Infra bv

(Persbericht Koninklijke Luchtmacht:) Den Haag, 13 september 2013 - Met negen asfalteermachines tegelijk is vandaag een nieuwe laag gelegd op de start-en landingsbaan van Vliegbasis Leeuwarden. Dit vanwege het tienjaarlijks groot onderhoud.

Eerder was de oude asfaltlaag verwijderd en een nieuwe fundering aangebracht. De werkzaamheden aan de hoofdbaan nemen in totaal negen weken in beslag. De F-16’s van Vliegbasis Leeuwarden waren tot en met 6 september in Volkel gestationeerd.

Hoge noorden
Sinds afgelopen week opereren de ongeveer twaalf jachtvliegtuigen vanaf Vliegbasis Eindhoven. Naar verwachting zijn ze op 14 oktober weer terug in het hoge noorden. Het aantal gestationeerde vliegtuigen fluctueert door vliegprogramma’s, oefeningen en onderhoud.

Geen explosieven
Bij het grondonderzoek voorafgaand aan de werkzaamheden werden plekken gevonden waar mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog lagen. Dit bleek bij nader onderzoek niet het geval.