Nieuwe contractvorm voor Nuttall

12 augustus 2001 13:36 - BAM Nuttall Ltd

Nuttall [UK] heeft van The Highways Agency een opdracht ter waarde van 53 miljoen euro gekregen voor ontwerp en uitvoering van een wegenproject in Stoke on Trent.

Het betreft de aanleg van 1,8 kilometer autoweg en twee verkeersknooppunten. Nuttall werkt volgens een innovatieve contractvorm, waarbij de groepsmaatschappij ook verantwoordelijk is voor planologische procedures, toetsing van het ontwerp en het vergunningentraject. Door deze geïntegreerde aanpak kan aanzienlijke tijdwinst worden geboekt. Het project wordt in 2004 voltooid.