Nieuwe informatieborden Ecobeach

18 juli 2007 15:36 - Koninklijke BAM Groep nv

In de afgelopen periode zijn de proefvakken, waar het Ecobeach systeem is geplaatst, voorzien van nieuwe informatieborden. Doel daarvan is strandgebruikers ter plaatse nog beter te informeren over deze innovatieve proef die Rijkswaterstaat en BAM gezamenlijk uitvoeren bij Egmond aan Zee.

Ecobeach is een innovatief systeem dat met behulp van natuurlijke aanzanding een breder en droger strand creëert. BAM als initiator van Ecobeach en Rijkswaterstaat als kustlijnbeheerder zijn samen overgegaan tot het project. Het strand bij Egmond is hiervoor de komende jaren de proeflocatie.

In de proefvakken is in de lengterichting om de honderd meter een aantal drainagebuizen aangebracht die in de zeerichting ongeveer tien meter uit elkaar staan. De verwachting is dat de zandlaag boven de buizen gestaag zal groeien.

Nadere Informatie: www.ecobeach.nl