Nieuwe opdrachten voor HAM-VOW

14 mei 2000 13:17 - Koninklijke BAM Groep nv

HAM-VOW, verantwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten van HBG's baggerdochter HAM, heeft drie belangrijke opdrachten verworven. De totale contractwaarde voor HAM-VOW bedraagt circa f 60 miljoen.

A50 Veghel

In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant is Combinatie A50 Veghel [waarin HAM-VOW en HBG Civiel participeren] gestart met het grondwerk voor rijksweg A50 en bijkomende werkzaamheden in de gemeente Veghel en de gemeente Bernheze. De aanneemsom bedraagt f 36 miljoen. Het project omvat de aanleg van de aardebaan voor de A50 Eindhoven-Oss, gedeelte Veghel-Zuid. Ook worden parallelwegen, rioleringen, duikers, stuwen en sloten aangelegd. De combinatie ontgraaft circa 140.000 m3 grond uit sloten en cunetten [uitgegraven sleuven]. Deze grond wordt verwerkt op de taluds van de aardebaan. Voor de ophoging is circa 1.900.000 m3 ophoogmateriaal nodig. De combinatie heeft een alternatief projectplan ingediend, waarbij in plaats van zand circa 350.000 m3 andere grondsoorten in de zijaanvulling worden toegepast. Hierdoor wordt een besparing gerealiseerd van ongeveer tien procent. Het werk wordt in december 2001 opgeleverd.

Sanering Ketelmeer

De Combinatie Sanering Ketelmeer [CSK], waarin HAM-VOW, Boskalis en Van Oord ACZ deelnemen, heeft opdracht ontvangen voor de sanering van het oostelijk deel van het Ketelmeer. Eerder heeft HAM-VOW in combinatie met derden de aanleg van het slibbergingsdepot IJsseloog in het Ketelmeer uitgevoerd. Het werkgebied bevindt zich tussen de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. De aanneemsom bedraagt in totaal circa f 100 miljoen.
Opdrachtgever Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied eist een zeer nauwkeurige uitvoering van dit milieubaggerwerk. De sterk verontreinigde specie wordt verwijderd met speciaal ontwikkeld materieel, waaronder de wormwielzuiger HAM 291. Dit schip is geschikt om zeer nauwkeurig en troebelvrij in dunne lagen te baggeren. De totale hoeveelheid te bergen verontreinigde specie bedraagt circa 6.000.000 m3. Het project zal naar verwachting in december 2002 worden opgeleverd.

Onderhoud vaarweg Rotterdam/Europoort

HAM-VOW heeft in combinatie met Boskalis en Van Oord ACZ opdracht verworven voor onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de vaarweg van Rotterdam/Europoort naar zee en het winnen en oppersen van zand voor suppletiewerkzaamheden. De contractwaarde bedraagt f 60 miljoen. Het werk omvat een driejarig onderhoudscontract voor het op diepte houden van de Nieuwe Waterweg en Maasgeul ten behoeve van de haven van Rotterdam. Sleephopperzuigers baggeren in deze periode circa 13.500.000 ton slib. HAM-VOW zet de Geopotes 14, HAM 316 of HAM 317 op dit project in. Voor de suppletiewerkzaamheden wordt zand op zee gewonnen en aan land opgeperst.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, telefoon 070 3722121.