Nieuwe voorzitter raad van commissarissen Koninklijke BAM Groep

17 november 2011 18:47 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 17 november 2011 - In verband met de benoeming van een nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv werd in de algemene vergadering van 20 april 2011 besloten de benoemingstermijn van de huidige voorzitter van de raad, de heer W.K. Wiechers, met één jaar te verlengen. De raad van commissarissen heeft met ingang van heden de heer P.A.F.W. Elverding benoemd tot opvolger van de heer Wiechers als voorzitter van de raad. De heer Wiechers zal als commissaris aanblijven tot het einde van zijn huidige benoemingstermijn, die loopt tot na de algemene vergadering van 25 april 2012.

Voorts heeft de raad van commissarissen met ingang van heden de heer H. Scheffers benoemd tot nieuwe vice-voorzitter van de raad als opvolger van de heer A. Baar. De heer Baar zal als commissaris aanblijven tot het einde van zijn huidige benoemingstermijn, die loopt tot na de algemene vergadering in 2013.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, +31 (0)30 659 86 21.