Officiële start bouw 121 appartementen Zicht op Amersfoort in Puntenburg

22 april 2009 10:44

(Persbericht Heilijgers:) Amersfoort, 22 april 2009 - De start van de bouw van het project Puntenburg Blok B wordt op donderdag 23 april 2009 rond 14.30 uur op de bouwlocatie aan de Amsterdamseweg officieel gevierd. De officiële handeling wordt verricht door de heer R. Luchtenveld, wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Amersfoort, tezamen met de directie van Vesteda en Heilijgers, in aanwezigheid van alle betrokkenen.

Vesteda Project BV heeft alle 121 appartementen afgenomen en verhuurt deze onder de naam Zicht op Amersfoort. Zicht op Amersfoort is door Heilijgers Projectontwikkeling in samenwerking met Vesteda ontwikkeld en wordt door Heilijgers Bouw gerealiseerd.

Algemeen

Zicht op Amersfoort is onderdeel van het Centraal Stadsgebied Noord in Amersfoort. Het Centraal Stadsgebied Noord in Amersfoort is een binnenstedelijk herstructureringsgebied ten noorden van het spoor. De belangrijkste doelstellingen van dit plan zijn - in het kader van het Compacte Stad beleid - het uitbreiden van het binnenstedelijk areaal van Amersfoort en het versterken van het binnenstedelijk gebied en de uitleggebieden. Het karakter van de Amsterdamseweg als stedelijke entreeboulevard wordt versterkt, zowel ruimtelijk als programmatisch. Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur voert supervisie over het CSG-Noord, waarvan Blok B, in deelgebied Puntenburg ligt.

Bijzondere architectuur

Het plan is een ontwerp van architectenbureau Rudy Uytenhaak en heeft een laagbouw gedeelte van 4, 5 en 6 lagen en een hoogbouw van 12 lagen. Zicht op Amersfoort is een gesloten bouwblok met een naar de Amsterdamseweg aan de noordzijde van het kavel opklimmend volume. Door een rotatie in de gevel ontstaat een bijzondere en dynamische straatgevel, waarvan de bovenliggende verdieping steeds iets verder uitkraagt. Naarmate de woningen hoger liggen, wordt hun woonoppervlak groter. Het opklimmende volume is het laagst aan de zuidkant. Hierdoor is de bezonning van de op het binnengebied georiënteerde woningen van het gesloten bouwblok optimaal.

Het bouwblok heeft de grootste hoogte aan de noordzijde waar het is afgeschuind, om optisch van de toren nog meer een stedenbouwkundig accent te maken.

Zicht op Amersfoort heeft een groen hof en zichtgroen (op de daken van de laagbouw) voor de woningen in de toren. Het voorgeschreven materiaal voor de gevels is baksteen. Zicht op Amersfoort heeft banden met sterk werkende horizontaal metselwerk in de straatgevels en randen prefabbeton aan de binnenzijde. De ruimte tussen deze banden en randen is opgevuld met kozijnen met glas en soms een paneel. Het metselwerk bestaat uit om en om lagen met verschillende steenformaten, waardoor een sterk profiel ontstaat. De loggia's krijgen een binnengevel van baksteen. Door dit baksteenvlak iets buiten het gevelvlak door te laten steken, ontstaan verticaal sprekende penanten tussen de horizontale metstelwerk banden. Hiermee wordt, vanuit het straatperspectief, de intensiteit van baksteen versterkt.

Stand van zaken bouw en planning

De bouw is deze winter reeds gestart en de oplevering is gepland in april 2011. Inmiddels is de keldervloer van de stallingsgarage voor 125 auto reeds aangebracht. De keldervloer is als één stort van circa 1.300 m3 uitgevoerd en direct afgewerkt. Daardoor was het storten inclusief de vervolgbewerkingen een continu proces van maar liefst dertig uur. Momenteel worden de kelderwanden aangebracht. De werkzaamheden voor de begane grondvloer zijn ook volop gaande. In de fabrieken is de productie van alle prefab onderdelen reeds gaande.

Nadere informatie:

  • verhuur: Vesteda Woongalerie Arnhem, (026) 35 50 400;
  • Heilijgers, Petra van Schaik, Manager PR/Marketing, (033) 454 57 61.