Omvangrijke contracten voor BAM International in Tanzania

18 februari 2009 12:12 - BAM International bv

Bunnik, 18 februari 2009 - BAM International bv (de werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, die buiten Europa bouwprojecten realiseert) heeft in Tanzania twee contracten verworven met een gezamenlijke contractwaarde van meer dan € 55 miljoen.

In combinatie met de Deense bouwonderneming Per Aarsleff is gestart met de vernieuwing van een deel van de Tanzania Zambia Highway. Het betreft een traject van 150 kilometer lengte tussen Iyovi en Iringa. Opdrachtgever is de nationale wegbeheerder Tanroads. Het project heeft voor BAM International een waarde van circa € 30 miljoen. Het is mogelijk gemaakt door steun van de Deense overheid. Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio 2011 zijn voltooid.
BAM International is tevens gestart met de tweede fase van de renovatie van luchthaven Julius Nyerere International Airport in Dar es Salam. De contractwaarde bedraagt circa € 26 miljoen. Opdrachtgever is de Tanzaniaanse luchtvaartautoriteit, die deel uitmaakt van het ministerie van Infrastructurele ontwikkeling. Het project, dat een looptijd heeft van twee jaar, wordt gefinancierd door de Tanzaniaanse overheid en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken (Ontwikkelingssamenwerking) door een ORET-subsidie.

Het project omvat verdere verbeteringen van de baanverlichting, renovatie van taxibanen, aanleg van nieuwe taxibanen en verbetering van de tweede startbaan en parkeerdek.

BAM International heeft in 2006 de eerste fase van de renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Toen is meer dan drie kilometer start- en landingsbaan, alsmede parkeerdek, opnieuw geasfalteerd en is tevens de baanverlichting vervangen.

Nadere informatie: