Omvangrijke nieuwe opdrachten voor HAM in Zuidoost-Azië

11 augustus 1999 22:54 - Koninklijke BAM Groep nv

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken heeft in Maleisië en Singapore twee opdrachten verworven met een gezamenlijke waarde van circa f 300 miljoen.

In Maleisië zal HAM in opdracht van Bintulu Port Authority een nieuwe haven en een toegangskanaal realiseren voor de derde Liquid Natural Gas-fabriek. De belangrijke LNG-exporthaven Bintulu ligt aan de westzijde van het eiland Borneo. HAM zal in totaal ruim 30 miljoen kubieke meter grond verzetten. Met het zand dat vrijkomt, spuit HAM haventerreinen op. Tevens wordt één miljoen ton steen verwerkt in kustverdediging. HAM zal onder meer sleephopper- en cutterzuigers inzetten. De werkzaamheden gaan direct van start. Medio 2001 is het project gereed.

In Singapore is het Tuas Submarine Gas Pipeline Project gegund aan de HAM - SMIT Joint Venture. Het betreft de aanleg van een drie kilometer lange offshore gasleiding, die aansluit op het West Natuna Gas Transportation System. Opdrachtgever is SembCorp Gas Pte. Ltd. Het project gaat onmiddellijk van start en duurt circa een jaar.

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken is onder meer actief op het gebied van aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, landaanwinning en zandsuppletie, kust- en oeverwerken en offshore-activiteiten. De onderneming is een groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.