Omvangrijke opdracht voor HBG in Bangladesh

1 november 1999 21:33 - BAM Nuttall Ltd

Edmund Nuttall Ltd – de Britse groepsmaatschappij van HBG, gespecialiseerd in beton- en waterbouw – heeft in Bangladesh opdracht verworven voor ontwerp en aanleg van een brug over de rivier Meghna nabij Bhairab, ten noordoosten van de hoofdstad Dhaka.

Met dit project is een bedrag gemoeid van ruim f 220 miljoen. Opdrachtgever is het Roads and Highways Department van het ministerie van Communicatie in Bangladesh. Nuttall verwacht het project – met een uitvoeringsperiode van 33 maanden – najaar 2002 op te leveren.

De Bhairab-brug is een betonnen overspanning met een lengte van 1,2 kilometer en telt vier rijstroken. De brug vormt een belangrijk onderdeel in de verbetering van de snelweg tussen Dhaka en Sylhet om de regionale economie te versterken. Nuttall is tevens verantwoordelijk voor ontwerp en bouw van aanbruggen, riviergeleidingswerken en tolpleinen met bijbehorende gebouwen. Nuttall heeft Gibb Ltd, Robert Benaim & Associates en Development Design Consultants Ltd als ontwerpers aangesteld.

Het Verenigd Koninkrijk financiert ruim de helft van de aanneemsom. De Britse overheid schenkt £ 17,8 miljoen en de officiële Britse kredietmaatschappij – the Export Credits Guarantee Department [ECGD] – garandeert een zelfde bedrag, dat als lening door Standard Chartered Bank aan het ministerie van Financiën van Bangladesh is verstrekt.

HBG heeft eerder grote infrastructurele projecten in Bangladesh gerealiseerd. Zo was baggeronderneming HAM van 1994 tot 1997 betrokken bij riviergeleidings- en opspuitwerkzaamheden voor de Jamuna Multipurpose brug, 120 kilometer ten noorden van Dhaka. Eind tachtiger jaren realiseerden twee groepsmaatschappijen van HBG – Interbeton en HCG – de stalen brug over de rivier Karnaphuli nabij Chittagong. Deze 922 meter lange oeververbinding werd samengesteld uit delen van de werkbrug, gebruikt bij de aanleg van de Stormvloedkering in de Oosterschelde. Interbeton heeft tevens een kademuur in Chittagong gerealiseerd.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.