Omvangrijke wegenbouwopdracht van € 127 miljoen voor HBG in Ierland

29 november 2001 18:27 - Koninklijke BAM Groep nv

Rijswijk / Dublin – HBG Ascon Ltd – de Ierse groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv – heeft opdracht verworven voor de aanleg van de South Eastern Motorway.

Het betreft de laatste fase van de ’C-Ring Motorway’ rond Dublin. De aanneemsom van het project bedraagt € 127 miljoen.

Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van Dun Laoghaire en Rathdown County Council. Het project sluit aan op de zeven kilometer lange Southern Cross Motorway, die Ascon dit voorjaar als onderdeel van de C-Ring heeft opgeleverd.

Het nieuwe weggedeelte ten zuiden van de Ierse hoofdstad is ruim negen kilometer lang en omvat tweemaal twee rijstroken. Tot het project behoren ook de aanleg van diverse parallelwegen, een aantal ongelijkvloerse verkeersknooppunten, de bouw van veertien bruggen en verbetering van het lokale wegennet. De werkzaamheden worden medio 2005 voltooid.

HBG Ascon werkt momenteel ten noorden van Dublin ook aan de aanleg van een deel van de nieuwe autosnelweg M1, richting Noord-Ierse grens. Het 6,5 kilometer lange wegvak tussen Dublin Airport en Lissenhall wordt gebouwd in combinatie met Nuttall, de Britse civiele groepsmaatschappij van HBG. Medio 2003 is dat project gereed. De opdrachtsom van dit wegenbouwproject bedraagt € 76 miljoen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, 070 3722121.