Onderhoud wegen en groen in één contract

22 december 2016 07:46 - BAM Infra bv
Vanaf links: Marc Bolier (Krinkels), gedeputeerde Floor Vermeulen en Ton Buijink (BAM).

Gouda, 21 december 2016 – Floor Vermeulen, lid van het college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland, Marc Bolier, directeur Krinkels, en Ton Buijink, directeur BAM Infra Projecten, hebben het eerste grote contract nieuwe stijl voor dagelijks beheer en onderhoud van de provinciale wegen getekend. Het contract moet leiden tot een reductie van de CO2-uitstoot van veertig tot vijftig procent aan het einde van de contractperiode.

Een reductie van de CO2-uitstoot wordt onder meer bewerkstelligd door het asfalt met een lagere temperatuur en in meer lagen tegelijk aan te brengen. Verdere reductie wordt gerealiseerd door het gebruik van elektrische auto’s en minder kilometers door de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. In jaarlijkse stappen wordt zo de CO2-reductie steeds groter.

Bij het nieuwe contract wordt het dagelijks beheer meer dan voorheen neergelegd bij de marktpartijen. De provincie maakt prestatieafspraken met BAM en Krinkels en controleert of die worden nagekomen. Binnen die afspraken heeft de combinatie de vrijheid om keuzes te maken in beheer en onderhoud. Een onafhankelijk extern bureau voert jaarlijks audits uit voor wat betreft de CO2-reductie.

Gedeputeerde Floor Vermeulen ziet uit naar de samenwerking: ‘Met dit contract maken we optimaal gebruik van de kennis in de markt en behoren we tot de koplopers in Nederland. De ervaringen die we in dit contract opdoen, zullen een belangrijke rol spelen bij volgende beheer- en onderhoudscontracten die we afsluiten.’

Marc Bolier namens de combinatie BAM/Krinkels: ’Wij willen graag bijdragen aan de ambitie van Zuid-Holland om de best bereikbare provincie te zijn. Daarmee werken we zo ook aan de maatschappelijke doelstellingen van de provincie. Om straks goede resultaten te bereiken is het belangrijk dat we goed samenwerken en onze kennis en kunde met elkaar delen.’

Met dit contract wordt ook invulling gegeven aan de Infradeal die enige tijd geleden mede door de provincie is ondertekend. Dit betekent dat gedurende het contract minimaal vier werkplekken beschikbaar komen voor mensen die nu werkloos zijn. Zij gaan werkervaring opdoen en een opleiding volgen om aan de slag te gaan in de grond-, weg- en waterbouw.

De komende tien jaar gaat de combinatie BAM/Krinkels honderdvijftig kilometer wegen en bermen in het oostelijke deel van Zuid-Holland onderhouden. De regio wordt begrensd door Nieuwkoop in het noorden, Gouda in het westen en in het zuiden door de Krimpenerwaard. Met het contract is een bedrag van ruim € 33 miljoen gemoeid.