Ondertekening Bouwenvelop-overeenkomst voor woningen Zuidas door AM

4 juni 2013 17:26 - AM bv
Woningen Zuidas

Amsterdam, 4 juni 2013 - Op 24 mei jl. tekenden Dienst Zuidas van de gemeente Amsterdam en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM de bouwenvelop-overeenkomst voor de ontwikkeling van 197 (voornamelijk middensegment) huurwoningen in Zuidas. Deze overeenkomst is op 4 juni tijdens de vastgoedbeurs Provada bekrachtigd. De woningen komen aan de Gershwinlaan en Mahlerlaan en worden in 2016 opgeleverd.

Tender kavel 11+12 Gershwin Zuidas
In oktober 2012 heeft Dienst Zuidas een tenderprocedure uitgeschreven voor kavel 11+12. Deze procedure was specifiek gericht op het vinden van een marktpartij die het geplande programma, met een focus op de realisatie van middensegmentwoningen, kan ontwikkelen, realiseren, financieren en exploiteren. Voor de verdere ontwikkeling van Zuidas tot een gemengd woon–werkgebied is de bouw van deze woningen in dit segment  zeker van belang. De inschrijvingen zijn beoordeeld op vooraf gestelde gunningcriteria. De inschrijving van AM/Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund voldeed hier het beste aan. Op 26 april 2013 heeft Dienst Zuidas dit middels een gunningbesluit gecommuniceerd.

Start ontwikkeling
Met de ondertekening van de bouwenvelop-overeenkomst op 24 mei 2013 markeren partijen de definitieve gunning door de gemeente Amsterdam, Dienst Zuidas aan de combinatie AM/Bouwinvest. Ook is het de start van de feitelijk ontwikkeling van het project door AM. Naast 197 woningen worden er ook 165 ondergrondse parkeerplaatsen gerealiseerd. In de plint aan de Mahlerlaan komen commerciële functies die aanvullend zijn op het wonen. Daarbij is ook een kinderdagverblijf gepland.

International workers
Het gebouw Summertime wordt gerealiseerd op de internationale georiënteerde Zuidas. In de verhuur streeft Bouwinvest naar een nationale en internationale mix van huurders. Het Expatcenter, het wijksteunpunt Wonen Zuid en ‘Amsterdam Mamas’ hebben AM geadviseerd in programmatische keuzes, uitstraling en benadering van de internationale woningzoekenden.

Om het internationale concept ook echt substantieel te laten zijn nemen we het initiatief om ook andere projecten in Zuid onder te brengen in een platform. Hier is informatie te vinden over de woonmogelijkheden en het draagt bij aan de branding en reuring op Zuidas.

Ketenintegratie en samenwerking
Bouwinvest en AM zijn voor dit project een samenwerking aangegaan. Uitvoerende BAM bedrijven zoals Woningbouw, Civiel, Energy Solutions, Mobiliteit en Go-park leveren een belangrijke bijdrage aan het integreren van duurzame kennis en daadwerkelijke maakbaarheid. Ook het toekomstige onderhoud wordt hierin meegenomen. De adviseurs DSP en Search Consultancy versterken het team met specifieke kennis. Architectbureau SeARCH heeft die kennis voorzien van een bijzonder en integraal ontwerpconcept dat een toevoeging zal zijn aan het milieu en de ambities van Zuidas.

Nadere informatie:

  • AM, afdeling in- en externe communicatie, (030) 609 72 22;
  • Dienst Zuidas, Frederijk Haentjens, woordvoerder, fhs@zuidas.nl.

Highres illustraties zijn te downloaden via www.am.nl (home>actueel>illustraties)