Ondertekening samenwerkingsovereenkomst voor nieuwe onderneming RealFit

12 december 2008 07:21

Amersfoort, 12 december 2008 - Heilijgers Beheer & Onderhoud en Lomans Amersfoort hebben 12 december 2008 de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor RealFit. Energiebesparing en hogere eisen aan comfort staan veelal op gespannen voet, zeker bij bestaande bouw, waar aanpassingen niet altijd eenvoudig zijn. Daarom hebben bouwer Heilijgers en installateur Lomans Amersfoort de handen in een geslagen. RealFit biedt een integraal pakket van diensten aan om vastgoed in topconditie te brengen en te behouden, zowel op bouwkundig vlak als op het gebied van alle gebouwgebonden installatietechnische aspecten. RealFit besteedt hierbij bijzondere aandacht aan duurzaamheid, milieu, energie, veiligheid en uiteraard comfort.

Bij RealFit staan het onderhouden, verbeteren van installaties en bouwfysische eigenschappen, zoals bijvoorbeeld isolatie voor energiebesparing en geluidsoverlast, op een centrale plaats bij de bestaande bouw. Wanneer de eisen aan comfort en energiebesparing steeds op niveau zijn, dan blijven de waarde en aantrekkelijkheid van het gebouw op het gewenste peil, nu en in de toekomst. Ook de gezondheidsaspecten van luchtkwaliteit en zo min mogelijk verontreiniging door bijvoorbeeld verbrandingsgassen staan op de agenda van RealFit.

RealFit heeft alles in huis om het complete technische beheer uit handen te nemen van de klant, zodat deze zich volledig kan richt op zijn core-business. Op basis van een gezamenlijk vastgesteld kwaliteitsniveau inventariseert RealFit welke werkzaamheden verricht moeten worden om het pand te optimaliseren ten opzichte van de huidige staat. Deze conditiemeting en de gevolgen ervan worden verwerkt in een heldere rapportage. Als de verbeteringen zijn uitgevoerd en het pand het gewenste kwaliteitsniveau heeft bereikt, dan dient deze conditie in stand gehouden te worden.

Hiervoor stelt RealFit een meerjaren-onderhoudsplanning op, waarin het toekomstige onderhoud op een heldere en overzichtelijke wijze is weergegeven. Uiteraard verschaft deze rapportage ook inzicht in de met dit onderhoud gemoeide kosten. Op deze wijze heeft de klant vooraf inzicht in de jaarlijkse onderhoudskosten waardoor hij niet voor verrassingen komt te staan. De coördinatie, uitvoering en controle van de overeengekomen onderhoudswerkzaamheden vallen onder deze verantwoordelijkheid. Periodiek ontvangt de klant een rapportage met betrekking tot de voortgang van het onderhoudswerk.

'Een goed onderhouden pand heeft een positieve uitstraling op de gebruikers en de bezoekers', aldus Jack Mensema, manager RealFit. 'Het pand behoudt hierdoor zijn waarde en vervelende situaties als gevolg van lekkage en mankementen worden voorkomen. Juist in tijden van financiële onzekerheid, zie je bovendien dat bedrijven op zoek gaan naar mogelijkheden om de waarde van het huidige vastgoed te behouden in plaats van te kiezen voor nieuwe huisvesting. Daarnaast zoekt men naar mogelijkheden om te besparen op energiekosten. RealFit beantwoordt volledig aan deze behoefte in de markt.'

Besparing op energienota

Naast het onderhouden van gebouwen, adviseert RealFit bedrijven en instellingen op het gebied van energieverbruik en duurzaamheidoptimalisaties, veiligheid en comfort. Zo wordt in kaart gebracht welke financiële voordelen er te behalen zijn op het energieverbruik en welke bijdrage geleverd wordt aan een beter milieu.

RealFit zorgt voor het complete onderhoud van huis of gebouw op het niveau dat de klant wenst. Voor advisering, coördinatie en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en vernieuwingen is RealFit de ideale partner. Altijd met bijzondere aandacht voor comfort, veiligheid, milieu en energiebesparing om een pand in topconditie en waardevast te houden. Met RealFit bewerkstelligen Heilijgers Beheer & Onderhoud en Lomans Amersfoort dat een integraal pakket van diensten wordt aangeboden voor gebouwen inclusief gebouwgebonden installaties. Het hele technisch beheer van gebouwen onder één dak.

Nadere informatie:

Voorzitter directie Heilijgers, de heer H.J. Oskamp (links) en de heer P. Lomans, directeur Lomans Amersfoort, ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor RealFit.