Ongeschonden grafkelders ontdekt in Grote Kerk Den Haag

9 mei 2007 12:23 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht Grote Kerk Den Haag:) Den Haag, 9 mei 2007 - Archeologen hebben een groot aantal ongeschonden grafkelders ontdekt in de Grote Kerk in Den Haag. De vloer in de kerk, die voor een groot deel bestaat uit grafzerken, wordt momenteel vernieuwd. Archeologen van de gemeente Den Haag begeleiden de werkzaamheden.

Vervanging vloer

De ingrijpende restauratie van de zerkenvloeren vindt op dit moment plaats in de zogenaamde kooromgang en de zijbeuken van het schip in de Grote Kerk. De restauratie is dringend nodig omdat de fundering instabiel is geworden en er sprake is van ernstige verzakkingen. De restauratie wordt uitgevoerd door BAM’s restauratiespecialist Schakel & Schrale.

De restauratie zal eind augustus zijn afgerond. Ter aanvulling op de subsidie 'Impuls wegwerken restauratieachterstanden bij rijksmonumenten 2006' heeft de Grote Kerk zeer gewaardeerde bijdragen ontvangen van Bouwfonds Cultuurfonds, Dr Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk en Stichting VSB Fonds. Koninklijke BAM Groep nv maakt de restauratie mede mogelijk door de Stichting Grote Kerk te ondersteunen bij het opvangen van de huurderving.

Tientallen grafkelders

De archeologen hebben de graven in de kooromgang, die door zerken en een dikke laag zand waren bedekt, letterlijk aan het licht gebracht. Er zijn inmiddels tientallen grafkelders ontdekt, waarvan een groot deel nog intact is. De grafkelders kunnen door de restauratiewerkzaamheden beschadigd raken. Alleen in dat geval is onderzoek en documentatie van de graven essentieel. De overige graven worden alleen aan de bovenkant onderzocht.

Duizenden schedels

Dat de graftomben zo fraai bewaard zijn gebleven, was niet voorzien. Bijzonder is ook de ontdekking van een grote kelder met daarin duizenden schedels en beenderen. Bovenop de botresten ligt een pakket zand met daarin gebrandschilderd glas. In deze kelder lijken ook de eerste stenen muurresten te zitten uit de 14de eeuwse fase van de kerk (de kerk was vroeger van hout). In de Grote Kerk liggen een aantal beroemde Nederlanders begraven, waaronder Constantijn en Christiaan Huygens. De exacte plek waar zij zijn begraven is vooralsnog echter onbekend. Het is daarom onduidelijk of hun overblijfselen in één van de blootgelegde graven liggen.