Opdracht bouw van drie scholenclusters naar BAM Utiliteitsbouw

3 juni 2013 09:16 - BAM Bouw en Techniek bv

(Persbericht gemeente Brummen:) Brummen,  31 mei 2013 - Met het gunnen van de opdracht aan het bedrijf BAM Utiliteitsbouw bv uit Arnhem komt de realisatie van drie nieuwe scholenclusters in onze gemeente weer een stap dichterbij. Uit een totaal van 22 bedrijven die in de race waren voor de opdracht, bleek BAM Utiliteitsbouw de beste aanbieding te hebben. Deze, zo constateert het college, heeft een hoge kwaliteit en is duurzaam. Ook voldoet het ontwerp aan de landelijke beleidslijn ‘Frisse Scholen’, die gericht is op het verbeteren van het klimaat in scholen.

Er wordt al enkele jaren hard gewerkt aan de realisatie van drie nieuwe scholenclusters in onze gemeente. In de afgelopen periode vond, na een intensieve voorbereidingsperiode met de betrokken schoolbesturen, de aanbesteding van de uitvoering plaats. Het ging hierbij om een zogenoemde Europese niet-openbare aanbesteding op basis van design & build. Dit betekent dat het ontwerpen en bouwen van de drie clusterscholen aan een partij wordt gegund. In totaal 22 bedrijven hebben zich voor deze opdracht ingeschreven. Hieruit zijn vijf partijen geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan de uiteindelijke gunningfase van de aanbesteding. Zij kregen de opdracht voor alle drie de locaties een schetsontwerp en een plan van aanpak te maken.

Beste kwaliteit centraal
De beoordeling van de aanbiedingen was in handen van een gunningcommissie, die gebruikt maakte van een leidraad (die uiteraard vooraf bij de gegadigden bekend was). Bij de beoordeling lag het zwaartepunt bij kwaliteit (niet op prijs). Wel was op voorhand een maximumbedrag aangegeven, waarvoor de drie scholen moeten worden gebouwd. Belangrijke eisen voor de nieuwe toekomstgerichte scholen waren bijvoorbeeld de kwaliteit van klimaatinstallaties, onderhoud en duurzaamheid.

Zeer hoge kwaliteit en duurzaam!
De kwaliteit en duurzaamheid van het ontwerp van BAM Utiliteitsbouw is zeer hoog. Door de toepassing van onderhoudsarme materialen kunnen de exploitatiekosten van het gebouw met dertig procent verlaagd worden. Daarnaast wordt de EPC-waarde van het gebouw dertig project lager dan op dit moment in het Bouwbesluit wettelijk wordt geëist. Hierdoor is er sprake van een gebouw dat klaar is voor de toekomst. In de nieuwe gebouwen wordt gebruik gemaakt van diverse duurzame installaties. Zo wordt een warmte-koude pomp toegepast om in de winter het gebouw te verwarmen en in de zomer te koelen. Ook wordt een klimaatinstallatie geïnstalleerd. Deze zorgt voor een gezond binnenklimaat in de scholen. Met deze maatregelen voldoet BAM in ruime mate aan de beleidslijn die de rijksoverheid hanteert voor de verbetering van het klimaat in scholen (de zogenoemde ‘Frisse scholen’).

Scholen
De drie scholenclusters worden gerealiseerd op de locaties Sweelinckstraat 11 en H.A. Lorentzstraat 3 in Eerbeek en aan de Meengatstraat (binnen het plangebied Elzenbos) in Brummen. Bijzonder is dat BAM Utiliteitsbouw bv alle drie de locaties gelijktijdig gaat ontwikkelen.

Toch nog juridische procedure
Tegen het voornemen tot gunnen van de opdracht, begin dit jaar, is door een van de partijen die aan de aanbesteding heeft deelgenomen, een kort geding aangespannen. De rechtbank heeft inmiddels uitspraak gedaan en komt in haar oordeel tot de conclusie dat het aanbestedingsbesluit rechtmatig is. Daarom heeft het college besloten de opdracht definitief aan BAM te gunnen. Inmiddels is ook hoger beroep ingesteld tegen het vonnis op het kort geding. En is een verzoek ingediend bij de rechtbank om de werking van de gegunde opdracht op te schorten, totdat er een uitspraak is gedaan op het hoger beroep. Deze juridische procedures dienen de komende maanden. Omdat het gemeentebestuur deze procedures met vertrouwen tegemoet ziet, worden de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de drie scholenclusters voorgezet.

Informatie
Tijdens het ontwerpproces worden later nog een aantal inloopavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden kunnen belangstellenden de plannen inzien en meepraten. Meer informatie is onder andere te vinden op deze speciale projectpagina.