Persbericht

26 februari 1987 13:49 - Koninklijke BAM Groep nv

Heden is overeenstemming bereikt tussen de curatoren van De Kinkelder Groep en de directie van BAM Holding N.V. over de overname van aannemingsaktiviteiten van de Kinkelder Groep.

De vakorganisaties zijn volledig geïnformeerd en hebben zich positief ten aanzien van deze overname opgesteld. In de overname zijn 275 van de 305 betrokken werknemers van de Kinkelder Groep begrepen.

Zeist/Arnhem, 26 februari 1987

Directie BAM Holding N.V.                         Curatoren De Kinkelder Groep