Persbericht Koninklijke BAM NBM nv

13 augustus 2002 17:33 - Koninklijke BAM Groep nv

De raad van bestuur van Koninklijke BAM NBM nv heeft kennis genomen van de mededeling van de Minister van Economische Zaken inzake het door hem gedane verzoek aan de Europese Commissie om de voorgenomen overname van Hollandsche Beton Groep nv (HBG) te laten af-handelen door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

De indiening van dit verzoek leidt tot een vertraging in de beoordelingsprocedure tot tenminste eind augustus. Willigt de Europese Commissie het verzoek in dan leidt dit tot een extra vertraging van tenminste een maand. De afronding van de transactie inzake HBG was aanvankelijk voorzien medio augustus 2002.

Voorts deelt de raad van bestuur van Koninklijke BAM NBM mee, dat inmiddels positieve adviezen zijn verkregen van de centrale ondernemingsraad van Koninklijke BAM NBM en van die van HBG. De raad van bestuur van Koninklijke BAM NBM betreurt de vertraging en ziet de afhandeling door de mededingingsautoriteiten met het volste vertrouwen tegemoet.

Bunnik, 13 augustus 2002
Raad van bestuur Koninklijke BAM NBM nv

Nadere informatie: Koninklijke BAM NBM nv: K. Waasdorp: +31 30 659 8383