Persbericht Stichting Landelijk Nieuwbouw Portaal: Alle nieuwbouwwoningen komen op één website: Niki.nl

13 oktober 2006 13:58 - AM bv

Voorburg, 13 oktober 2006 – De websites waarop nieuwbouwwoningen worden aangeboden, voldoen niet aan de wensen van de consument. Het huidige informatieaanbod is sterk versnipperd, moeilijk te vinden, niet actueel en lastig met elkaar te vergelijken. Met de lancering vandaag van de website www.niki.nl bieden grote woningontwikkelaars (waaronder BAM Vastgoed), bouwers en woningbeleggers orde in de informatiechaos. Consumenten krijgen meer zicht op de nieuwbouwmarkt van zowel koopwoningen als vrije-sector-huurwoningen.

Niki staat voor Nieuwbouw Kiezen en is de eerste website in Nederland met een actueel en volledig aanbod van nieuwbouwwoningen. De ontwikkelings- en bouwbranche willen met dit initiatief de woningmarkt transparanter en toegankelijker maken. Niki.nl biedt de woonconsument concrete en actuele informatie over de individuele woning, dus niet alleen op projectniveau zoals nu bij de meeste andere sites het geval is. Hierdoor kan de consument zich beter oriënteren op het woningaanbod dat past bij zijn of haar voorkeur. Zij zijn door dit initiatief niet langer afhankelijk van de informatieverstrekking via de uitgevers, makelaars, gemeenten of andere informatiebronnen. Omgekeerd krijgen de aanbieders een beter inzicht in de wensen van de consument en zullen zij hun toekomstig aanbod daarop kunnen afstemmen.

De inmiddels aangesloten partijen brengen gezamenlijk ruim de helft van de nieuwbouwwoningen op de markt. Zij hebben zich verplicht al hun woningen de komende jaren op niki.nl aan te bieden. Vanaf vandaag kan de gehele branche zich bij dit initiatief aansluiten. Niki.nl verwacht binnen drie jaar minimaal 70 procent van het actuele, totale nieuwbouwaanbod te bieden. Ook tegenover de markt van bestaande woningen biedt niki.nl een alternatief. Joost Pieter de Smeth, voorzitter van de hiervoor opgerichte Stichting Landelijk Nieuwbouw Portaal: "Met deze website willen we nieuwbouw in het algemeen beter positioneren ten opzichte van bestaande bouw. De kwaliteit van nieuwbouwwoningen is vaak veel hoger en biedt voor de consument meer mogelijkheden. Niki.nl zal zorgen voor meer transparantie in onze markt en orde in de informatiechaos scheppen."

Het initiatief van de branche wordt onderschreven door het Ministerie van VROM en de consumentenorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH), die beide waren vertegenwoordigd tijdens de officiële lancering. Mevrouw Annet Bertram, directeur-generaal van het Ministerie van VROM liet weten dat zij verwacht dat dit initiatief bijdraagt aan een grotere transparantie op de woningmarkt, zodat de woningzoekenden echt iets te kiezen hebben. Mevrouw Marlies Pernot van VEH benadrukte dat de keuzevrijheid van de consument is gebaat bij een objectieve informatie verstrekking. Het informatieniveau van Niki.nl kan daartoe zeker bijdragen, mits de branche de betrouwbaarheid en actualiteit kan garanderen.

Over Stichting Landelijk Nieuwbouw Portaal en Niki

Het Landelijk Nieuwbouw Portaal is een stichting zonder winstoogmerk met als doelstelling het vergroten van de transparantie van de woningmarkt. De website is toegankelijk voor woningaanbod van alle partijen die voor eigen rekening en risico woningen ontwikkelen. Doordat de exploitatie in eigen beheer en zonder winstoogmerk is, kan de informatie ook zonder verstorende reclame worden aangeboden. Zie ook www.stichtinglnp.nl.