Persbericht Wâldwei.com: Start betonwerk aquaduct Langdeel

6 juli 2006 20:57 - Koninklijke BAM Groep nv

Garyp, 5 juli 2006 - Deze week is gestart met het betonwerk van het aquaduct Langdeel. Aanstaande vrijdag [7 juli] begint de montage van de prefabelementen van de waterberging. Afgelopen maandag [3 juli] is al begonnen met de bouw van de pompkelder. In de bouwvak komen de drie pijlers ten behoeve van de fundatie van het aquaduct aan de beurt. Op deze pijlers komt de U-vormige betonnen bak te liggen waar de pleziervaart uiteindelijk doorheen gaat. Aan het einde van 2007 is het aquaduct Langdeel klaar.

Bouw van het aquaduct

De betonnen bak van het aquaduct komt op drie betonnen steunpunten te liggen. Tussen deze pijlers wordt de U-vormige betonnen bak gemaakt. Deze bak wordt gemaakt van in het werk gestort beton en aan de buitenzijde afgewerkt met in de fabriek geprefabriceerde elementen. Te zijner tijd wordt onder het aquaduct verlichting aangebracht ten behoeve van het wegverkeer en over de N31, parallel aan het water in het aquaduct, komt aan de westzijde een fietspad en aan de oostzijde een faunapassage.

Inhoud van het project N31

Wâldwei.com bv realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een publiekprivate samenwerking (pps- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei vof. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug. Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden in 2008 zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com bv participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra.

Nadere informatie:

Yvonne Jansen, communicatiemedewerker Bouwcombinatie Wâldwei vof, (0511) 40 54 75