Personalia

1 december 2009 17:31 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 1 december 2009 – In navolging van de heren mr. P.G.A. Noordanus en drs. R.D.L. van Steeg zal ook drs. P.C.M. Krop MRE zijn functie als statutair bestuurder van AM Vastgoedontwikkeling bv per einde jaar neerleggen. De heer Krop zal tot augustus 2010 als adviseur bij enkele projecten van AM betrokken blijven.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21