PGGM en BAM: joint venture groeit naar 600 miljoen euro

13 februari 2015 08:51 - BAM PPP bv

(Persbericht PGGM:) Zeist/Bunnik, 13 februari 2015 - PGGM committeert opnieuw kapitaal aan de joint venture met BAM PPP die is gericht op pps-projecten in Nederland en een aantal Noordwest-Europese landen. Beide partners verwachten dat ook in 2015 weer projecten kunnen worden toegevoegd aan de portefeuille.

Pensioenbelegger PGGM heeft besloten zijn commitment in de BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. te verhogen met 140 miljoen euro. Daarmee komt het totaal aan door PGGM aan de joint venture gecommitteerde vermogen op 480 miljoen euro. Het totaal gecommitteerd vermogen van de zeer succesvolle joint venture, die nu in 21 projecten in Noordwest-Europa heeft geïnvesteerd, groeit hierdoor naar 600 miljoen euro.

De samenwerking met BAM in pps-projecten geldt binnen PGGM Vermogensbeheer nu als de grootste infrastructuur-belegging. PGGM Infrastructure heeft in totaal 4,6 miljard euro belegd. In de afgelopen twaalf maanden heeft de joint venture in totaal zeven projecten verworven. Het betrof een tramproject, wegprojecten, overheidsgebouwen en ziekenhuizen in Nederland, Duitsland, België en Ierland.

De joint venture heeft inmiddels geïnvesteerd in zes Nederlandse projecten. Het gaat onder meer om de gebouwen van de Hoge Raad en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu in Den Haag en de wegen A59, A12 en N33. De totale omvang van de Nederlandse projecten bedraagt bijna 1 miljard euro.

In hun samenwerking wordt de expertise van BAM als internationaal bouwconcern gecombineerd met de ervaring van PGGM als lange termijnbelegger. Daarmee leveren ze een bijdrage aan de versterking van de Europese economische structuur. Voor PGGM is de joint venture een belangrijk instrument om als institutionele belegger tegemoet te komen aan de wens meer privaat kapitaal te investeren in de infrastructuur van Europa.

Frank Roeters van Lennep, Hoofd PGGM Infrastructure: ‘Door de joint venture kunnen BAM en PGGM samen beleggen in een gespreide portefeuille van Europese pps-projecten, waarvan de inkomsten afkomstig zijn van Europese overheden. Dit is een zeer efficiënte manier om, tegen lage kosten en met grote mate van controle over wat er met het geld gebeurt, te kunnen beleggen voor onze klanten.’

BAM PPP behoudt volledige verantwoordelijkheid voor het uitbrengen van de projectaanbiedingen en voor het dagelijks facilitair management van de joint venture. Tevens vertegenwoordigt BAM PPP de joint venture bij transacties. PGGM verstrekt als ondersteunend belegger over het algemeen tachtig procent van het benodigde kapitaal voor projecten. Dit kapitaal wordt verschaft door de pensioenfondsen, waarvoor PGGM het vermogensbeheer uitvoert. Beide partijen vormen op gelijkwaardige basis de directie van de joint venture.

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 1 februari 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 188,7 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 686.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.

Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

Over BAM PPP

BAM PPP is een werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep, een wereldwijde dienstverlener in de bouwsector met een omzet van circa € 7 miljard. Het aandeel BAM staat genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. BAM PPP heeft vestigingen in Bunnik, Birmingham, Brussel, Dublin, Frankfurt am Main en Glasgow. De onderneming richt zich op de realisering van wegen en spoorwegen, onderwijs- en gezondheidszorgprojecten, justitiële inrichtingen en overige gebouwen. BAM PPP beschikt over een uitstekende uitgangspositie voor de West-Europese markten.

Nadere informatie: Afdeling Corporate Communicatie, Maurice Wilbrink, maurice.wilbrink@pggm.nl, (030) 277 97 35, www.pggm.nl, @PGGMnieuws