Plan voor 225 woningen van AM Vastgoedontwikkeling en LSI: Samenwerkingsovereenkomst voor Park Hoog Lede in Vlaardingen

21 december 2009 19:17 - AM bv

Vlaardingen, 21 december 2009 - De gemeente Vlaardingen en ontwikkelingscombinatie Park Hoog Lede BV (AM Vastgoedontwikkeling en LSI) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van het nieuwbouwplan Park Hoog Lede.

Het plan op de voormalige locatie van het Vlietland Ziekenhuis behelst de ontwikkeling van 225 woningen in de koopsector en bijbehorende openbare ruimte in een klassieke, rustige en groene parkwijk. Park Hoog Lede beslaat circa 8,5 hectare en is gelegen in de wijk Holy, tussen de Vlaardingse Vaart/recreatiegebied Broekpolder, de woonwijk Vaart Zuid en de Holysingel. Binnen het waterrijke plan worden rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en appartementen in het middeldure en dure segment ontwikkeld. Hans van Egmond Totaal architectuur is de ontwerper van zowel het stedenbouwkundig plan als de woningen.

Actieplan wonen

Het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst voor deze ontwikkeling past binnen de doelstellingen van de gemeente, zoals geformuleerd in het Actieplan Wonen. De gemeenteraad heeft het actieplan op 16 december vrijgegeven voor inspraak. In het Actieplan Wonen is onder meer beleid opgenomen ten aanzien van het bieden van mogelijkheden voor een wooncarrière in een goed woon- en leefklimaat binnen een groenstedelijk woonmilieu met eengezinswoningen in een lage dichtheid.

Enquête

Om de Vlaardingse bevolking zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling hebben AM en LSI eerder dit jaar een enquête gehouden. Belangstellenden konden daarin onder meer aangeven naar wat voor type wijk en woningontwerpen de voorkeur uitgaat. Inmiddels hebben zich circa 750 geïnteresseerden ingeschreven voor het plan. De sloop van het voormalige ziekenhuis is vrijwel afgerond. Volgens planning start de verkoop van de woningen medio 2010 en wordt eind 2010 het startsein voor de bouw gegeven.

Nadere informatie: AM, Bart Hogenbosch senior adviseur in- en externe communicatie, (030) 609 73 68.