Poort Van Den Bosch Onderhoudsorganisatie start 1 januari 2006

23 december 2005 20:31 - Koninklijke BAM Groep nv

Rosmalen, 23 december 2005 – Op 1 januari 2006 start de onderhoudsorganisatie Poort van Den Bosch haar werkzaamheden. Nu de nieuwe snelweg A59 Rosmalen – Geffen is voltooid, worden taken van de bouwcombinatie per 1 januari 2006 overgenomen door de onderhoudsorganisatie van Poort van Den Bosch.

De onderhoudsorganisatie Poort van Den Bosch is gedurende 15 jaar verantwoordelijk voor het instandhouden van de A59 Rosmalen – Geffen. Het is voor het eerst dat in Nederland een autosnelweg op deze wijze onderhouden wordt door een private partij. De instandhouding maakt onderdeel uit van het PPS (Publiek Private Samenwerking) –contract dat Provincie Noord-Brabant in februari 2003 met Poort van Den Bosch sloot.

Bijzonder aan dit contract is dat Poort van Den Bosch gedurende de 15 jaar onderhoud periodiek een ‘beschikbaarheidsvergoeding’ van de Provincie ontvangt. Poort van Den Bosch heeft de bouw van de A59 voorgefinancierd, en verdient via de beschikbaarheidsvergoeding haar investering terug. De hoogte van de beschikbaarheidsvergoeding is afhankelijk van de beschikbaarheid van de A59. Het (gedeeltelijk) afsluiten van de A59 leidt tot een reductie van deze vergoeding, waarbij de hoogte van de korting afhankelijk is van de verkeersintensiteit op het moment van afsluiten. Door deze prijsprikkel wordt de aannemer gestimuleerd het onderhoud uit te voeren op momenten dat het verkeer hier de minste hinder van ondervindt.

Nieuwe contactgegevens onderhoudsorganisatie

Met de overgang van bouwcombinatie naar onderhoudsorganisatie veranderen ook de contactgegevens van Poort van Den Bosch. Het informatienummer verdwijnt, het informatiecentrum is tot en met maart 2006 uitsluitend nog op afspraak te bezoeken. Vanaf 1 januari is de onderhoudsorganisatie als volgt bereikbaar:

  • Postadres: Postbus 59, 5240 AB Rosmalen
  • Telefoon: (073) 692 88 16
  • Telefax: (073) 692 88 19

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Poort van Den Bosch, Henk van Griensven, instandhoudingsmanager, telefoon (073) 692 88 16.