Praktijkproef reductie fijnstof in Thomassentunnel (A15) gestart

10 juli 2009 19:49 - BAM Infra bv

(Persbericht Rijkswaterstaat:) Utrecht, 9 juli 2009 - Donderdag 9 juli heeft het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit samen met BAM en TU Delft de starthandeling verricht voor een praktijkproef waarbij het effect van een elektrostatisch veld op de luchtkwaliteit in de Thomassentunnel (A15) wordt bepaald.

Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit zoekt in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM naar maatregelen die de luchtkwaliteit langs snelwegen (lokaal) verbeteren. Rijkswaterstaat voert het programma uit.
Het aanbrengen van een elektrostatisch veld, ook wel Elektrostatisch Concept genoemd, is een uitvinding van de TU Delft. BAM en TU Delft werken samen aan de praktische toepassing van deze innovatieve techniek.

Praktijkproef Thomassentunnel

Het Elektrostatisch Concept in de Thomassentunnel bestaat uit 2 x 24 aluminium rekken die aan de tunnelwand zijn bevestigd. De zogenoemde actieve rekken aan de linkerzijde van de tunnelbuis vormen de kern van het systeem. Ze zijn uitgevoerd met een hoogspanningsvoeding en twee nauwelijks zichtbare metalen draden waarop spanning staat. Aan de rechterzijde zijn de zogenoemde passieve rekken gemonteerd waarin metaalgaas is gespannen.

De draden van de actieve rekken geven de deeltjes fijnstof elektrostatische, positieve, lading. De opgeladen deeltjes fijnstof worden aangetrokken door de passieve rekken waaraan zij zich vasthechten. Uit deze praktijkproef moet blijken hoeveel fijnstof hiermee uit de lucht wordt gehaald.

Locatie Thomassentunnel A15

Er is gekozen voor het uitvoeren van het onderzoek in een tunnel omdat dit nauwkeurig meten mogelijk maakt met beperking van invloeden van buitenaf. Daarnaast heeft de Thomassentunnel voldoende ruimte om de meetapparatuur veilig en zonder hinder voor het verkeer te plaatsen.

Metingen

Voor het meten van fijnstof is op drie posities in de tunnel meetapparatuur opgesteld: aan het begin, het midden en aan het eind van de tunnel. Een onafhankelijke wetenschappelijke begeleidingscommissie bestaande uit luchtkwaliteitexperts van Rijkswaterstaat, TNO en RIVM beoordeelt de resultaten.

Resultaten

De praktijkproef in de Thomassentunnel vindt plaats in de periode tot en met de eerste week van september 2009. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting in november 2009 bekend.

Nadere informatie

Rijkswaterstaat, Hanneke Derksen, persvoorlichter tel. 088 - 798 21 13 of hanneke.derksen@rws.nl
BAM, Kathleen Banga-Davis, Hoofd Public Relations tel. 030 - 287 69 41 of k.banga@bamwegen.nl.