Principe-overeenkomst overname Boele door Ballast Ham Dredging

23 augustus 2002 17:34 - Koninklijke BAM Groep nv

Rotterdam/Krimpen aan de Lek - Ballast Ham Dredging bv (BHD) en Joh. Boele B.V. (Boele) hebben in principe overeenstemming bereikt omtrent de overname door BHD van de zandwinnings- en zandhandelsactiviteiten van Boele.

Gezamenlijk persbericht

De verwachting is gewettigd dat de overname omstreeks 1 oktober 2002 geëffectueerd kan worden.

Met de overname van genoemde activiteiten van Boele versterkt Ballast Ham Dredging de positie van haar dochteronderneming Mijnster met name in het segment van vervoer en handel van ophoogzand.

De Commissie Fusie-aangelegenheden van de Sociaal Economische Raad en de betrokken vakorganisaties zijn geïnformeerd. De ondernemingsraad van BHD heeft positief geadviseerd.

Nadere informatie: Genarda Brinkers, Ballast Ham Dredging, Public Relations, telefoon 010 4478596