Principeakkoord Heilijgers met SWK en Curatoren Van Hoogevest over voltooien bouwprojecten van Van Hoogevest

4 maart 2009 10:08

(Gezamenlijk persbericht van SWK, Heilijgers en Curatoren Van Hoogevest:) Amersfoort, 4 maart 2009 - Heilijgers Bouw heeft met de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) te Rotterdam, het garantie- en waarborgfonds voor de kopers van nieuwbouw koopwoningen, een principeakkoord gesloten over het afbouwen van de koopwoningprojecten van Van Hoogevest waarvoor een waarborgcertificaat is afgegeven. In totaal gaat het om enkele honderden koopwoningen, waarvan Heilijgers Bouw de afbouw zal realiseren en de garantie op zich zal nemen.

Voorafgaand aan het principeakkoord met SWK had Heilijgers Bouw met de curatoren in het faillissement van Van Hoogevest een principeakkoord gesloten over het voltooien van alle bouwprojecten van Van Hoogevest. Het gaat om een groot aantal projecten, hoofdzakelijk woningbouw, die in verschillende fasen van voortgang verkeren.

Gezien het aantal projecten, de landelijke spreiding, de omvang én de noodzakelijke spoed wordt door Heilijgers Bouw in deze samengewerkt met BAM Woningbouw, beide deeluitmakend van Koninklijke BAM Groep nv.

Heilijgers Bouw en BAM Woningbouw richten zich in eerste instantie op de projecten Vecht in Zicht te Maarssen, Central Living te Amersfoort, Fliertsebeek te Renswoude en Nieuw-Oosteinde - deelplan 5 te Aalsmeer. Medio maart 2009 zal definitieve overeenstemming moeten worden bereikt tussen partijen, waarna de werkzaamheden kunnen aanvangen.
Voor de overige projecten, waarbij in meerdere gevallen externe opdrachtgevers zijn betrokken zal meer tijd nodig zijn om een projectinventarisatie en een calculatie te maken.

Bij de woningbouwprojecten die zich in de opleveringsfase bevinden, zullen de opleverings- en narooiwerkzaamheden zo spoedig mogelijk worden opgestart.

De mogelijkheid is aanwezig dat op projectbasis medewerkers van Van Hoogevest worden ingezet. Dit kan in zowel de inventarisatie- als in de realisatiefase zijn. Hiermee kan de specifieke projectkennis worden behouden en kan een soepele overgang worden verkregen.

Kopers van de projecten zijn door SWK op de hoogte gesteld van deze voor hen positieve ontwikkeling.

Nadere informatie:

  • SWK - Frits Horvers, directeur, (010) 281 89 55;
  • Heilijgers - Petra van Schaik (033) 454 57 61;
  • Koninklijke BAM Groep - Arno Pronk (030) 659 86 21;
  • Curatoren - Johan Westerhof (030) 259 52 76.